Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. 2021-12-03 14:33:10
Uchwała Nr XXXIII/252/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. 2021-12-03 14:35:56
Uchwała Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2021-12-03 14:37:25
Uchwała Nr XXXIII/254/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gminie Chojna udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie. 2021-12-03 14:39:00
Uchwała Nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. 2021-12-03 14:40:54
Uchwała Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2021-12-03 14:43:22
Uchwała Nr XXXIII/257/2021 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. 2021-12-03 14:44:46
Uchwała Nr XXXIII/258/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”. 2021-12-03 14:46:07
Uchwała Nr XXXIII/259/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. 2021-12-03 14:51:10
Uchwała Nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2021-12-03 14:52:15
Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2021-12-03 14:53:28
Uchwała Nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. 2021-12-03 14:54:48
Uchwała Nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku. 2021-12-03 14:56:23