Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 . 2020-12-11 20:51:40
Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku. 2020-12-11 20:53:34
Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030”. 2020-12-11 20:55:13
Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. 2020-12-11 20:57:10
Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-12-11 20:58:34
Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-12-11 20:59:41
Uchwała Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. 2020-12-11 21:01:09
Uchwała Nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 2020-12-11 21:02:28
Uchwała Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widuchowa udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie. 2020-12-11 21:03:45
Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Widuchowa. 2021-02-19 13:45:23