Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Projekt Uchwały Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. odrzucono (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 1 7

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska przeciw
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Grzegorz Gunia przeciw
Agnieszka Szefler brak (nieobecność)
Małgorzata Paradisz wstrzymał się
Zbigniew Pałka przeciw
Bogusława Siebert przeciw
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski brak (nieobecność)
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Projekt Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2019 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 4

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Grzegorz Gunia za
Agnieszka Szefler brak (nieobecność)
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Bogusława Siebert przeciw
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski brak (nieobecność)
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Projekt Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. odrzucono (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 2 6

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska przeciw
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska brak (nieobecność)
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Grzegorz Gunia przeciw
Agnieszka Szefler brak (nieobecność)
Małgorzata Paradisz wstrzymał się
Zbigniew Pałka wstrzymał się
Bogusława Siebert przeciw
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski brak (nieobecność)
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Projekt Uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 3 0

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska wstrzymał się
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska brak (nieobecność)
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek wstrzymał się
Grzegorz Gunia za
Agnieszka Szefler brak (nieobecność)
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Bogusława Siebert za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski brak (nieobecność)
Jan Rębacz za
Maria Markowicz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Projekt Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 3 0

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska brak (nieobecność)
Jadwiga Hasiuk wstrzymał się
Agnieszka Smętek wstrzymał się
Grzegorz Gunia za
Agnieszka Szefler brak (nieobecność)
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Bogusława Siebert za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski brak (nieobecność)
Jan Rębacz za
Maria Markowicz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Projekt Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska brak (nieobecność)
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek za
Grzegorz Gunia za
Agnieszka Szefler brak (nieobecność)
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Bogusława Siebert za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski brak (nieobecność)
Jan Rębacz za
Maria Markowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -