Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek za
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2019


Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 4 1

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska wstrzymał się
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk wstrzymał się
Agnieszka Smętek przeciw
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski wstrzymał się
Jan Rębacz za
Maria Markowicz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2019


Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 3

Imię i nazwisko Głos
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski wstrzymał się
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2019


Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 3

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski wstrzymał się
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2019


Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 3

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski wstrzymał się
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2019


Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 3

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski wstrzymał się
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2019


Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 0

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Janusz Kulka za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek wstrzymał się
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Łukasz Mańkowski za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-11-2019