Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek wstrzymał się
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-07-2019


Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1 0

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek wstrzymał się
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-07-2019


Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek za
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-07-2019


Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek za
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-07-2019


Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 1 2

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek wstrzymał się
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-07-2019


Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Widuchowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 3

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk przeciw
Agnieszka Smętek przeciw
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-07-2019


Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 1

Imię i nazwisko Głos
Kamila Grzybowska za
Dariusz Filipiak za
Małgorzata Łęczewska za
Jadwiga Hasiuk za
Agnieszka Smętek wstrzymał się
Agnieszka Szefler za
Małgorzata Paradisz za
Zbigniew Pałka za
Anna Zawadzka za
Jan Rębacz za
Maria Markowicz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-07-2019