Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 399/2021 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.
2 Zarządzenie Nr 398/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
3 Zarządzenie Nr 397/2021 w sprawie wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.
4 Zarządzenie Nr 396/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
5 Zarządzenie Nr 395/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
6 Zarządzenie Nr 394/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa
7 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn: "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego"
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice w gminie Widuchowa.
9 Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Szczecinie podające do wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2021 r. udzielającej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S. A. w Warszawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji inwestycji "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie - Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra""
10 Decyzja Nr ISR.6733.1.2018/2021 z dnia 22.07.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o. o. na terenie działki nr: 156/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dębogóra.