Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała Nr K.50.74.2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Widuchowa na 2022 rok
2 Uchwała Nr K.50.73.2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Widuchowa
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie w układzie poziomym budynku garażowego remizy strażackiej, usytuowanego na terenie działki nr 229/3, położonej w obrębie Krzywin, w zakresie zmiany z "powierzchnia zabudowy do 20%" na "powierzchnia zabudowy do 30%".
4 Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 22 w Rynicy wraz z udziałem w 366/10000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych oraz działce gruntu nr 115/4 położonej w obr. Rynica, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
5 Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie.
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Banie zawiadamiające o zebraniu materiałów i dowodów wystarczających do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem technicznym dla potrzeb przyłączenia Zespołu elektrowni wiatrowych Żelechowo do krajowego systemu elektroenergetycznego..."
7 Zarządzenie Nr 461/2022 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące, iż w związku ze złożonym odwołaniem dotyczącym wydanej decyzji w dniu 22 grudnia 2021 roku nr GNPP.6730.48.2021 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego usytuowanego na terenie działki nr 2/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz, akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.
9 Sprzedaż mienia komunalnego w 2021 r.
10 Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd w 2021 r.