Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra
2 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenów położonych w obrębie Dębogóra i Marwice
3 Uchwała Nr LXVI.172.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
4 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego prac na Kanale Rynica-Ognica.
5 Wykaz części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat w oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 656 położonej w obrębie Widuchowa 2.
6 Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2021 r. decyzji znak IOŚ.6220.7.6.2020.PP stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 4/1 obręb Krzywin.
7 Zarządzenie Nr 355/2021 w sprawie organizacji funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Widuchowej, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Widuchowej oraz Punktu Przedszkolnego w Krzywinie w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli
8 Zarządzenie Nr 354/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych
9 Zarządzenie Nr 353/2021 w sprawie określenia formy sprawozdań przekazywanych w zakresie operacji finansowych
10 Zarządzenie Nr 352/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa