Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Gmina Widuchowa

|--- Dane teleadresowe

|--- Raport o stanie gminy

      |--- RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA ZA 2020 ROK.

      |--- RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA ZA 2019 ROK.

      |--- RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA ZA 2018 ROK.

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

Organy gminy

|--- Wójt Gminy

|--- Referaty

      |--- Samodzielne Stanowisko do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu (OK)

      |--- Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OC)

      |--- Samodzielne Stanowisko do Spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (GNG)

      |--- Samodzielne Stanowisko do Spraw Obywatelskich (SO)

      |--- Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju (ISR)

      |--- Referat Finansowy (Fn)

      |--- Referat Organizacyjny (OR)

|--- Rada

|--- Komisje

|--- Sołectwa

|--- Zadania i kompetencje

      |--- Zadania i kompetencje Rady Gminy i Wójta

|--- Oświadczenia

      |--- Oświadczenia o działalności gospodarczej

            |--- rok 2006

                  |--- Jadwiga Hasiuk - radna

                  |--- Ewa Woźniak - radna

            |--- rok 2005

            |--- rok 2004

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Radni Gminy

                  |--- Pracownicy

            |--- rok 2003

                  |--- Radni Gminy

                        |--- Wójt Gminy

                        |--- Sekretarz Gminy

                        |--- Skarbnik Gminy

                        |--- Radni Gminy

                        |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia o umowach cywilnoprawnych

            |--- rok 2005

            |--- rok 2004

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Radni Gminy

                  |--- Pracownicy

            |--- rok 2003

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Radni Gminy

                  |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia majątkowe

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2021

                  |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej (na zakończenie okresu zatrudnienia)

                  |--- Agnieszka Sacawa - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2020

                  |--- Wójt Gminy

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Paweł Wróbel - Wójt Gminy

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy - Wójt Gminy (oświadczenie złożone na zakończenie sprawowania funkcji)

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Paweł Wróbel - Wójt Gminy (złożone na rozpoczęcie sprawowania funkcji)

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy - Wójt Gminy (złożone na zakończenie sprawowania funkcji)

                  |--- Zastępca Wójta Gminy

                        |--- Andrzej Stachura - Zastępca Wójta Gminy

                        |--- Zbigniew Pankiewicz - Zastępca Wójta Gminy (złożone na zakończenie zatrudnienia na stanowisku)

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - przewodniczący Rady Gminy

                        |--- Grzybowska Kamila - radna

                        |--- Gunia Grzegorz Artur - radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Kulka Janusz - wiceprzewodniczący Rady Gminy

                        |--- Łęczewska Małgorzata - radna

                        |--- Mańkowski Łukasz - radny

                        |--- Markowicz Maria Łucja - radna

                        |--- Pałka Zbigniew - radny

                        |--- Paradisz Małgorzata Emilia - wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Rębacz Jan - radny

                        |--- Siebert Bogusława -radna

                        |--- Smętek Agnieszka Leokadia - radna

                        |--- Szefler Agnieszka - radna

                        |--- Zawadzka Anna Katarzyna - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Zbigniew Pankiewicz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Piotr Waydyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Monika Kubiak - Inspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Dorota Bohdankiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej

                        |--- Paweł Wróbel - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej (zakończenie pracy)

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2019

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Zastępca Wójta Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Ewa Stefańska - Sekretarz Gminy Widuchowa

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Andrzej Stachura - Sekretarz Gminy Widuchowa

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - przewodniczący Rady Gminy

                        |--- Grzybowska Kamila - radna

                        |--- Gunia Grzegorz Artur - radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Kulka Janusz - wiceprzewodniczący Rady Gminy

                        |--- Łęczewska Małgorzata - radna

                        |--- Mańkowski Łukasz - radny

                        |--- Markowicz Maria Łucja - radna

                        |--- Pałka Zbigniew - radny

                        |--- Paradisz Małgorzata Emilia - wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Rębacz Jan - radny

                        |--- Siebert Bogusława -radna

                        |--- Smętek Agnieszka Leokadia - radna

                        |--- Szefler Agnieszka - radna

                        |--- Zawadzka Anna Katarzyna - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Zbigniew Pankiewicz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Marta Karasińska - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Stanisław Domaradzki - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej (złożone na zakończenie sprawowania funkcji)

                        |--- Piotr Waydyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Paweł Wróbel - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2018

                  |--- Wójt Gminy

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy (rozpoczęcie kadencji)

                        |--- Oświadczenia majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Rada Gminy Widuchowa VIII kadencji

                              |--- Filipiak Dariusz Józef - przewodniczący Rady Gminy

                              |--- Grzybowska Kamila - radna

                              |--- Gunia Grzegorz Artur - radny

                              |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                              |--- Kulka Janusz - wiceprzewodniczący Rady Gminy

                              |--- Łęczewska Małgorzata - radna

                              |--- Mańkowski Łukasz - radny

                              |--- Markowicz Maria Łucja - radna

                              |--- Pałka Zbigniew - radny

                              |--- Paradisz Małgorzata Emilia - wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                              |--- Rębacz Jan - radny

                              |--- Siebert Bogusława -radna

                              |--- Smętek Agnieszka Leokadia - radna

                              |--- Szefler Agnieszka - radna

                              |--- Zawadzka Anna Katarzyna - radna

                        |--- Rada Gminy Widuchowa VIII kadencji (rozpoczęcie kadencji)

                              |--- Filipiak Dariusz Józef - przewodniczący Rady Gminy

                              |--- Grzybowska Kamila - radna

                              |--- Gunia Grzegorz Artur - radny

                              |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                              |--- Kulka Janusz - wiceprzewodniczący Rady Gminy

                              |--- Łęczewska Małgorzata - radna

                              |--- Mańkowski Łukasz - radny

                              |--- Markowicz Maria Łucja - radna

                              |--- Pałka Zbigniew - radny

                              |--- Paradisz Małgorzata Emilia - wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                              |--- Rębacz Jan - radny

                              |--- Siebert Bogusława -radna

                              |--- Smętek Agnieszka Leokadia - radna

                              |--- Szefler Agnieszka - radna

                              |--- Zawadzka Anna Katarzyna - radna

                        |--- Oświadczenia majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem VII kadencji

                              |--- Boruta Marek - radny

                              |--- Dwojak Zbigniew Stanisław - radny

                              |--- Filipiak Dariusz Józef - radny

                              |--- Bielak (Gęsiak) Marzena Wiesława - radna

                              |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                              |--- Janiak Marcin Maciej - radny

                              |--- Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca

                              |--- Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący rady

                              |--- Kulka Janusz - radny

                              |--- Łowicki Marcin - radny

                              |--- Malik Agnieszka Jowita - radna

                              |--- Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący

                              |--- Nazar Katarzyna - radna

                              |--- Pomykała Sebastian Tomasz - radny

                              |--- Puzik Magdalena Małgorzata - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Stanisław Domaradzki - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Piotr Waydyk - pełniący obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2017

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Boruta Marek - radny

                        |--- Dwojak Zbigniew Stanisław - radny

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - radny

                        |--- Gęsiak Marzena Wiesława - radna

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Janiak Marcin Maciej - radny

                        |--- Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca

                        |--- Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący rady

                        |--- Kulka Janusz - radny

                        |--- Łowicki Marcin - radny

                        |--- Malik Agnieszka Jowita - radna

                        |--- Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący

                        |--- Nazar Katarzyna - radna

                        |--- Pomykała Sebastian Tomasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena Małgorzata - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Agnieszka Tarka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Stanisław Domaradzki - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej / od 1 września 2017 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2016

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Boruta Marek - radny

                        |--- Dwojak Zbigniew Stanisław - radny

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - radny

                        |--- Gęsiak Marzena Wiesława - radna

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Janiak Marcin Maciej - radny

                        |--- Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca

                        |--- Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący rady

                        |--- Kulka Janusz - radny

                        |--- Łowicki Marcin - radny

                        |--- Malik Agnieszka Jowita - radna

                        |--- Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący

                        |--- Nazar Katarzyna - radna

                        |--- Pomykała Sebastian Tomasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena Małgorzata - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Agnieszka Tarka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Stanisław Domaradzki - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej (zakończenie zatrudnienia)

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2015

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Boruta Marek - radny

                        |--- Dwojak Zbigniew Stanisław - radny

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - radny

                        |--- Gęsiak Marzena Wiesława - radna

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Janiak Marcin Maciej - radny

                        |--- Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca

                        |--- Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący rady

                        |--- Kulka Janusz - radny

                        |--- Łowicki Marcin - radny

                        |--- Malik Agnieszka Jowita - radna

                        |--- Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący

                        |--- Nazar Katarzyna - radna

                        |--- Pomykała Sebastian Tomasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena Małgorzata - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Stanisław Domaradzki - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2014

                  |--- Wójt Gminy

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy (oświadczenie składane do 30 kwietnia)

                  |--- Sekretarz Gminy

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy (oświadczenie składane do 30 kwietnia)

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Ewa Pawłowska - Sekretarz Gminy (na zakończenie - rozwiązanie stosunku pracy)

                        |--- Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy (podjęcie pracy)

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Rada Gminy Widuchowa VII kadencji (oświadczenia składane do 30 kwietnia)

                              |--- Pomykała Sebastian Tomasz - radny

                              |--- Boruta Marek - radny

                              |--- Dwojak Zbigniew Stanisław - radny

                              |--- Filipiak Dariusz Józef - radny

                              |--- Gęsiak Marzena Wiesława - radna

                              |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                              |--- Janiak Marcin Maciej - radny

                              |--- Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca

                              |--- Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący rady

                              |--- Kulka Janusz - radny

                              |--- Łowicki Marcin - radny

                              |--- Malik Agnieszka Jowita - radna

                              |--- Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący

                              |--- Nazar Katarzyna - radna

                              |--- Puzik Magdalena Małgorzata - radna

                        |--- Rada Gminy Widuchowa VII kadencji (rozpoczęcie kadencji)

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Pomykała Sebastian Tomasz - radny

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Boruta Marek - radny

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Dwojak Zbigniew Stanisław - radny

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Filipiak Dariusz Józef - radny

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Gęsiak Marzena Wiesława - radna

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Hasiuk Jadwiga - radna

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Janiak Marcin Maciej - radny

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący rady

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Kulka Janusz - radny

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Łowicki Marcin - radny

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Malik Agnieszka Jowita - radna

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Nazar Katarzyna - radna

                              |--- Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata - radna

                        |--- Oświadczenia majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem VI kadencji

                              |--- Filipiak Dariusz - radny

                              |--- Gołąb Wacław - radny

                              |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                              |--- Jasiński Michał - radny

                              |--- Juzyszyn Józefa - przewodnicząca rady

                              |--- Karpiak Anna - radna

                              |--- Kosmalski Bogdan - radny

                              |--- Krawczyk Bogusław - radny

                              |--- Kusy-Kłos Anna - radna

                              |--- Malik Agnieszka - radna

                              |--- Merski Zdzisław - radny

                              |--- Mierzwiak Łukasz - radny

                              |--- Puzik Magdalena - radna

                              |--- Szmiłyk Jolanta Monika - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Stanisław Domaradzki - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

            |--- Oświadczenia majątkowa za rok 2013

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Filipiak Dariusz - radny

                        |--- Gołąb Wacław - radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Jasiński Michał - radny

                        |--- Juzyszyn Józefa - przewodnicząca rady

                        |--- Karpiak Anna - radna

                        |--- Kosmalski Bogdan - radny

                        |--- Krawczyk Bogusław - radny

                        |--- Kusy-Kłos Anna - radna

                        |--- Malik Agnieszka - radna

                        |--- Merski Zdzisław - radny

                        |--- Mierzwiak Łukasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena - radna

                        |--- Szmiłyk Jolanta Monika - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej (wznowienie zatrudnienia)

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej (zakończenie zatrudnienia)

            |--- Oświadczenia majątkowa za rok 2012

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Filipiak Dariusz - radny

                        |--- Gołąb Wacław - radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Jasiński Michał - radny

                        |--- Juzyszyn Józefa - przewodnicząca rady

                        |--- Karpiak Anna - radna

                        |--- Kosmalski Bogdan - radny

                        |--- Krawczyk Bogusław - radny

                        |--- Kusy-Kłos Anna - radna

                        |--- Malik Agnieszka - radna

                        |--- Merski Zdzisław - radny

                        |--- Mierzwiak Łukasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena - radna

                        |--- Szmiłyk Jolanta Monika - radna

                        |--- Woźniak Ewa - radna

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej (nowo zatrudniony)

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

            |--- Oświadczenia majątkowa za rok 2011

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Filipiak Dariusz - radny

                        |--- Gołąb Wacław - radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Jasiński Michał - radny

                        |--- Juzyszyn Józefa - przewodnicząca rady

                        |--- Karpiak Anna - radna

                        |--- Kosmalski Bogdan - radny

                        |--- Krawczyk Bogusław - radny

                        |--- Kusy-Kłos Anna - radna

                        |--- Malik Agnieszka - radna

                        |--- Merski Zdzisław - radny

                        |--- Mierzwiak Łukasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena - radna

                        |--- Szmiłyk Jolanta Monika - radna

                        |--- Woźniak Ewa - radna

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Smulska - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

            |--- Oświadczenia majątkowa za rok 2010

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Filipiak Dariusz - radny

                        |--- Gołąb Wacław - radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Jasiński Michał - radny

                        |--- Juzyszyn Józefa - przewodnicząca rady

                        |--- Karpiak Anna - radna

                        |--- Kosmalski Bogdan - radny

                        |--- Krawczyk Bogusław - radny

                        |--- Kusy-Kłos Anna - radna

                        |--- Malik Agnieszka - radna

                        |--- Merski Zdzisław - radny

                        |--- Mierzwiak Łukasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena - radna

                        |--- Szmiłyk Jolanta Monika - radna

                        |--- Woźniak Ewa - radna

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Ewa Smulska - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                        |--- Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                  |--- Michał Lidwin - Wójt Gminy (rozpoczęcie kadencji)

                  |--- Rada Gminy Widuchowa VI kadencji (rozpoczęcie kadencji)

                        |--- Filipiak Dariusz - radny

                        |--- Gołąb Wacław - radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - radna

                        |--- Jasiński Michał - radny

                        |--- Juzyszyn Józefa - przewodnicząca rady

                        |--- Karpiak Anna - radna

                        |--- Kosmalski Bogdan - radny

                        |--- Krawczyk Bogusław - radny

                        |--- Kusy-Kłos Anna - radna

                        |--- Malik Agnieszka - radna

                        |--- Merski Zdzisław - radny

                        |--- Mierzwiak Łukasz - radny

                        |--- Puzik Magdalena - radna

                        |--- Szmiłyk Jolanta Monika - radna

                        |--- Woźniak Ewa - radna

                  |--- Rada Gminy Widuchowa - zakończenie V kadencji

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2009

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Pracownicy Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Józefa Juzyszyn - Przewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Jasiński Michał - Radny

                        |--- Dębski Czesław - Radny

                        |--- Filipiak Dariusz - Radny

                        |--- Gołąb Wacław - Radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - Radna

                        |--- Karpiak Anna - Radna

                        |--- Krawczyk Bogusław - Radny

                        |--- Merski Zdzisław - Radny

                        |--- Michalak Paweł - Radny

                        |--- Smętek Monika - Radna

                        |--- Trawiński Bronisław - Radny

                        |--- Walczak Zdzisław - Radny

                        |--- Wicher Maria - Radna

                        |--- Woźniak Ewa - Radna

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2008

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nerć Andrzej - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Magdziak Grażyna Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Kos Małgorzata - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Szczawik Barbara Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Żygadło Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Nowak Nina Małgorzata - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Białek Krystyna - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Smulska Ewa Grażyna - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Jasiński Michał Zbigniew - Radny

                        |--- Juzyszyn Józefa - Przewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Dębski Czesław Bogdan - Radny

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - Radny

                        |--- Gołąb Wacław - Radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - Radna

                        |--- Karpiak Anna Kamelia - Radna

                        |--- Krawczyk Bogusław - Radny

                        |--- Merski Zdzisław - Radny

                        |--- Michalak Paweł - Radny

                        |--- Smętek Monika - Radna

                        |--- Trawiński Bronisław Michał - Radny

                        |--- Walczak Zdzisław Adam - Radny

                        |--- Wicher Maria - Radna

                        |--- Wożniak Ewa Maria - Radna

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2007

                  |--- Wójt Gminy

                  |--- Sekretarz Gminy

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Pracownicy Gminy

                        |--- Nerć Andrzej - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                        |--- Magdziak Grażyna Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Kos Małgorzata - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Szczawik Barbara Natalia - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Żygadło Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                        |--- Nowak Nina Małgorzata - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Białek Krystyna - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Smulska Ewa Grażyna - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Jasiński Michał Zbigniew - Radny

                        |--- Juzyszyn Józefa - Przewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Dębski Czesław Bogdan - Radny

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - Radny

                        |--- Gołąb Wacław - Radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - Radna

                        |--- Karpiak Anna Kamelia - Radna

                        |--- Krawczyk Bogusław - Radny

                        |--- Merski Zdzisław - Radny

                        |--- Michalak Paweł - Radny

                        |--- Smętek Monika - Radna

                        |--- Trawiński Bronisław Michał - Radny

                        |--- Walczak Zdzisław Adam - Radny

                        |--- Wicher Maria - Radna

                        |--- Woźniak Ewa Maria - Radna

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2006

                  |--- Marcin Piotr Bachta-Skarbnik Gminy

                  |--- Ewa Pawłowska-Sekretarz Gminy

                  |--- Pracownicy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa V kadencji

                        |--- Józefa Juzyszyn-Przewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Paweł Michalak- Radny

                        |--- Michał Zbigniew Jasiński-Radny

                        |--- Wacław Gołąb-Radny

                        |--- Ewa Maria Wożniak-Radna

                        |--- Anna Kamelia Karpiak-Radna

                        |--- Bogusław Krawczyk-Radny

                        |--- Zdzisław Adam Walczak-Radny

                        |--- Maria Wicher-Radna

                        |--- Bronisław Michał Trawiński-Radny

                        |--- Czesław Bogdan Dębski-Radny

                        |--- Monika Smętek-Radna

                        |--- Zdzisław Merski-Radny

                        |--- Jadwiga Hasiuk-Radna

                        |--- Michał Zbigniew Jasiński - Radny

                              |--- Michał Zbigniew Jasiński - Radny

                        |--- Dębski Czesław Bogdan - Radny

                        |--- Filipiak Dariusz Józef - Radny

                              |--- Filipiak Dariusz Józef - korekta oświadczenia

                        |--- Gołąb Wacław - Radny

                        |--- Hasiuk Jadwiga - Radna

                        |--- Karpiak Anna Kamelia - Radna

                        |--- Krawczyk Bogusław - Radny

                        |--- Merski Zdzisław - Radny

                        |--- Michalak Paweł - Radny

                        |--- Smętek Monika - Radna

                        |--- Trawiński Bronisław Michał - Radny

                              |--- Trawiński Bronisław Michał - korekta oświadczenia

                        |--- Walczak Zdzisław Adam - Radny

                        |--- Wicher Maria - Radna

                        |--- Woźniak Ewa Maria - Radna

                        |--- Józefa Juzyszyn - Przewodnicząca Rady Gminy

                  |--- Michał Lidwin - Wójt Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Józefa Juzyszyn - Przewodnicząca Rady Gminy (zakończenie kadencji)

                        |--- Józef Bazyli Błaż - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Stanisław Dębski - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Dariusz Józef Filipiak - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Jadwiga Hasiuk - Radna (zakończenie kadencji)

                        |--- Zdzisław Merski - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Szymon Kamil Narożański - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Cezary Nikończuk - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Zbigniew Pałka - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Zbigniew Pobereszko - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Monika Smętek - Radna (zakończenie kadencji)

                        |--- Adam Wilk - Radny (zakończenie kadencji)

                        |--- Danuta Wojsznarowicz - Radna (zakończenie kadencji)

                        |--- Ewa Maria Woźniak - Radna (zakończenie kadencji)

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2005

                  |--- Michał Lidwin - Wójt Gminy

                  |--- Ewa Pawłowska - Sekretarz Gminy

                  |--- Marcin Piotr Bachta - Skarbnik Gminy

                  |--- Pracownicy

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                        |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Grażyna Maria Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Andrzej Jerzy Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

                              |--- Andrzej Jerzy Nerć - korekta oświadczenia

                        |--- Nina Małgorzata Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Ewa Grażyna Smulska - Pracownik socjalny w GOPS w Widuchowej

                        |--- Barbara Natalia Szczawik - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

                              |--- Jolanta Żygadło - korekta oświadczenia

                        |--- Krystyna Zybajło - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej do września 2005 r.

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Józefa Juzyszyn - Przewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Józef Bazyli Błaż - Radny

                        |--- Stanisław Dębski - Radny

                        |--- Dariusz Józef Filipiak - Radny

                        |--- Jadwiga Hasiuk - Radna

                        |--- Zdzisław Merski - Radny

                        |--- Szymon Kamil Narożański - Radny

                        |--- Cezary Nikończuk - Radny

                        |--- Ewa Maria Woźniak - Radna

                        |--- Zbigniew Pałka - Radny

                        |--- Zbigniew Pobereszko - Radny

                        |--- Monika Smętek - Radna

                        |--- Adam Wilk - Radny

                        |--- Danuta Wojsznarowicz - Radna

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2004

                  |--- Michał Lidwin - Wójt Gminy

                  |--- Ewa Pawłowska - Sekretarz Gminy

                  |--- Marcin Bachta - Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Ewa Maria Woźniak - Radna

                        |--- Józefa Juzyszyn - Przewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Józef Bazyli Błaż - Radny

                        |--- Stanisław Dębski - Radny

                        |--- Dariusz Józef Filipiak - Radny

                        |--- Jadwiga Hasiuk - Radna

                        |--- Zdzisław Merski - Radny

                        |--- Szymon Kamil Narożański - Radny

                        |--- Cezary Nikończuk - Radny

                        |--- Zbigniew Pałka - Radny

                        |--- Zbigniew Pobereszko - Radny

                        |--- Monika Smętek - Radna

                        |--- Andrzej Stefan Smolak - Radny

                        |--- Adam Wilk - Radny

                        |--- Danuta Wojsznarowicz - Radna

                  |--- Pracownicy

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                              |--- Małgorzata Kos - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej (od września 2005 r.)

                              |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

                              |--- Helena Szuszkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej do września 2004 r.

                              |--- Krystyna Narożańska - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej do września 2004 r.

                              |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

                              |--- Nina Nowak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                              |--- Krystyna Zybajło - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                              |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                              |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                              |--- Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                              |--- Ewa Smulska - Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2003

                  |--- Michał Lidwin - Wójt Gminy

                  |--- Ewa Pawłowska - Sekretarz Gminy

                  |--- Marcin Bachta - Skarbnik Gminy

                  |--- Maria Żygadło - były Skarbnik Gminy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

                        |--- Jadwiga Hasiuk - Radna

                        |--- Józefa Juzyszyn - Przewodnicząca Rady Gminy

                        |--- Józef Bazyli Błaż - Radny

                        |--- Stanisław Dębski - Radny

                        |--- Dariusz Józef Filipiak - Radny

                        |--- Zdzisław Merski - Radny

                        |--- Szymon Kamil Narożański - Radny

                        |--- Cezary Nikończuk - Radny

                        |--- Zbigniew Pałka - Radny

                        |--- Zbigniew Pobereszko - Radny

                        |--- Krzysztof Siwek - Radny

                        |--- Monika Smętek - Radna

                        |--- Andrzej Stefan Smolak - Radny

                        |--- Adam Wilk - Radny

                        |--- Danuta Wojsznarowicz - Radna

                        |--- Ewa Maria Woźniak - Radna

                  |--- Pracownicy

                        |--- Barbara Szczawik - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej (od września 2004 r.)

                        |--- Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie (od września 2004 r.)

                        |--- Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

                        |--- Nina Nowak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej

                        |--- Krystyna Zybajło - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej

                        |--- Krystyna Narożańska - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej

                        |--- Helena Szuszkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie

                        |--- Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                        |--- Ewa Smulska - Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

                        |--- Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2002

                  |--- Pracownicy

                  |--- Rada Gminy Widuchowa

Prawo lokalne

|--- Statut

      |--- Statuty Sołectw

      |--- Statut Gminy

|--- Prawo miejscowe

|--- Regulamin

      |--- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa - 2020 r.

      |--- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa - 2019 r.

      |--- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa - 2017

      |--- Zarządzenie Nr 270/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa.

      |--- Zarządzenie Nr 161/2016 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

      |--- Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa.

      |--- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa

|--- Podatki i opłaty

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2008

      |--- Rok 2007

      |--- Rok 2006

      |--- Rok 2005

      |--- Rok 2004

      |--- Rok 2002

      |--- Rok 2003

|--- Strategia rozwoju

      |--- STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIDUCHOWA NA LATA 2020 - 2030

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2021 r.

      |--- Zarządzenia 2020 r.

      |--- Zarządzenia 2019 r.

      |--- Zarządzenia 2018 r.

      |--- Zarządzenia 2017 r.

      |--- Zarządzenia 2016 r.

      |--- Zarządzenia 2015 r.

      |--- Zarządzenia 2014 r.

      |--- Zarządzenia 2013 r.

      |--- Zarządzenia 2012 r.

      |--- Zarządzenia 2011 r.

      |--- Zarządzenia 2010 r.

      |--- Zarządzenia 2009 r.

      |--- Zarządzenia 2008 r.

      |--- Zarządzenia 2007 r.

      |--- Zarządzenia 2006 r.

      |--- Zarządzenia 2005 r.

      |--- Zarządzenia 2004 r.

      |--- Zarządzenia 2003 r.

            |--- zarządzenie 83

            |--- zarządzenie 82

            |--- zarządzenie 81

            |--- zarządzenie 80

            |--- zarządzenie 79

            |--- zarządzenie 69

            |--- zarządzenie 56

            |--- zarządzenie 47

            |--- zarządzenie 43

            |--- zarządzenie 42

            |--- zarządzenie 41

      |--- Zarządzenia 2002 r.

|--- Program Ochrony Środowiska

|--- Plan Gospodarki Odpadami

|--- Plan Rozwoju Lokalnego

|--- Wieloletni Plan Inwestycyjny

|--- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Widuchowa

|--- Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe

|--- Gminny Program Opieki nad Zabytkami

|--- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Planowanie przestrzenne

|--- Dane przestrzenne dla APP

      |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa -1

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

Archiwum Rada Gminy

|--- Projekty uchwał

      |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - VII kadencji

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2018 rok

                  |--- Projekty uchwał XXX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVI Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2017 rok

                  |--- Projekty uchwał XXV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XIX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2016 rok

                  |--- Projekty uchwał XVII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XI Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2015 rok

                  |--- Projekty uchwał X Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał IX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał V Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał IV Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2014 rok

                  |--- Projekty uchwał III Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał II Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał I Sesji Rady Gminy Widuchowa

      |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - VI kadencji

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2014 rok

                  |--- Projekty uchwał XXX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVII Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2013 rok

                  |--- Projekty uchwał XXVI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XX Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2012 rok

                  |--- Projekty uchwał XIX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2011 rok

                  |--- Projekty uchwał XII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał X Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał IX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał V Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał IV Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2010 rok

                  |--- Projekty uchwał III Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał II Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał I Sesji Rady Gminy Widuchowa

      |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - V kadencja

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2010 rok

                  |--- Projekty uchwał XXXIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXXIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXXII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXXI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2009 rok

                  |--- Projekty uchwał XXVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XX Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2008 rok

                  |--- Projekty uchwał XIX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XI Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2007 rok

                  |--- Projekty uchwał X Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał IX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał VI Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał V Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał IV Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2006 rok

                  |--- Projekty uchwał III Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał II Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał I Sesji Rady Gminy Widuchowa

      |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - IV kadencja

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2006 rok

                  |--- Projekty uchwał XXXV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXXIV Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXXIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXXII Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXXI Sesji Rady Gminy Widuchowa

            |--- Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2005 rok

                  |--- Projekty uchwał XXX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Gminy Widuchowa

                  |--- Projekty uchwał XXVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa

|--- Uchwały

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2018 r.

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXX

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXIX

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXVIII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXVII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXVI

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2017 r.

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXV

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXIV

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXIII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XXI

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XX

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XIX

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XVIII

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2016 r.

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XVII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XVI

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XV

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XIV

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XIII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr XI

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2015 r.

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr X

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr IX

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr VIII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr VII

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr VI

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr V

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr IV

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2014 r.

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr III

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr II

            |--- Sesja Rady VII kadencji Nr I

            |--- Sesja Rady Nr XXX

            |--- Sesja Rady Nr XXIX

            |--- Sesja Rady Nr XXVIII

            |--- Sesja Rady Nr XXVII

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2013 r.

            |--- Sesja Rady Nr XXVI

            |--- Sesja Rady Nr XXV

            |--- Sesja Rady Nr XXIV

            |--- Sesja Rady Nr XXIII

            |--- Sesja Rady Nr XXII

            |--- Seska Rady Nr XXI

            |--- Sesja Rady Nr XX

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2012 r.

            |--- Sesja Rady Nr XIX

            |--- Sesja Rady Nr XVIII

            |--- Sesja Rady Nr XVII

            |--- Sesja Rady Nr XVI

            |--- Sesja Rady Nr XV

            |--- Sesja Rady Nr XIV

            |--- Sesja Rady Nr XIII

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2011 r.

            |--- Sesja Rady Nr XII

            |--- Sesja Rady Nr XI

            |--- Sesja Rady Nr X

            |--- Sesja Rady Nr IX

            |--- Sesja Rady Nr VIII

            |--- Sesja Rady Nr VII

            |--- Sesja Rady Nr VI

            |--- Sesja Rady Nr V

            |--- Sesja Rady Nr IV

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2010 r.

            |--- Sesja Rady VI kadencji Nr III

            |--- Sesja Rady VI kadencji Nr II

            |--- Sesja Rady VI kadencji Nr I

            |--- Sesja Radny Nr XXXIV

            |--- Sesja Rady Nr XXXIII

            |--- Sesja Rady Nr XXXII

            |--- Sesja Rady Nr XXXI

            |--- Sesja Rady Nr XXX

            |--- Sesja Rady Nr XXIX

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2009 r.

            |--- Sesja Rady Nr XXVIII

            |--- Sesja Rady Nr XXVII

            |--- Sesja Rady Nr XXVI

            |--- Sesja Rady Nr XXV

            |--- Sesja Rady Nr XXIV

            |--- Sesja Rady Nr XXIII

            |--- Sesja Rady Nr XXII

            |--- Sesja Rady Nr XXI

            |--- Sesja Rady Nr XX

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2008 r.

            |--- Sesja Rady Nr XIX

            |--- Sesja Rady Nr XVIII

            |--- Sesja Rady Nr XVII

            |--- Sesja Rady Nr XVI

            |--- Sesja Rady Nr XV

            |--- Sesja Rady Nr XIV

            |--- Sesja Rady Nr XIII

            |--- Sesja Rady Nr XII

            |--- Sesja Rady Nr XI

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2007 r.

            |--- Sesja Rady Nr X

            |--- Sesja Rady Nr IX

            |--- Sesja Rady Nr VIII

            |--- Sesja Rady Nr VII

            |--- Sesja Rady Nr VI

            |--- Sesja Rady Nr V

            |--- Sesja Rady Nr IV

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2006 r.

            |--- Sesja Rady V kadencji Nr III

            |--- Sesja Rady V kadencji Nr II

            |--- Sesja Rady V kadencji Nr I

            |--- Sesja Rady Nr XXXV

            |--- Sesja Rady Nr XXXIV

            |--- Sesja Rady Nr XXXIII

            |--- Sesja Rady Nr XXXII

            |--- Sesja Rady Nr XXXI

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2005 r.

            |--- Sesja Rady Nr XXIII

                  |--- Sesja Rady Nr XXX

                  |--- Sesja Rady Nr XXIX

                  |--- Sesja Rady Nr XXVIII

                  |--- Sesja Rady Nr XXVII

                  |--- Sesja Rady Nr XXVI

                  |--- Sesja Rady Nr XXV

                  |--- Sesja Rady Nr XXIV

                  |--- Sesja Rady nr XXIII

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2004 r.

            |--- Sesja Rady Nr XXII

            |--- Sesja Rady Nr XXI

            |--- Sesja Rady Nr XX

            |--- Sesja Rady Nr XIX

            |--- Sesja Rady Nr XVIII

            |--- Sesja Rady Nr XVII

            |--- Sesja Rady Nr XVI

            |--- Sesja Rady Nr XV

            |--- Sesja Rady Nr XIV

            |--- Sesja rady Nr XIII

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2003 r.

            |--- Sesja Rady nr XII

            |--- Sesja Rady nr XI

            |--- Sesja Rady nr X

            |--- Sesja Rady nr IX

            |--- Sesja Rady nr VII

            |--- Sesja Rady Nr IV

            |--- Sesja Rady Nr V

            |--- Sesja Rady Nr VI

      |--- Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2002 r.

            |--- Sesja Rady Nr I

            |--- Sesja Rady Nr II

            |--- Sesja Rady Nr III

|--- Protokoły z Sesji Rady Gminy

      |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy - VII kadencji

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2018

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2017

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2016

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2015

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2014

      |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy - VI kadencji

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2014

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2013

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXVI/2013

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXV/2013

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXIV/2013

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXIII/2013

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXII/2013

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXI/2013

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XX/2013

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2012

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XVIX/2012

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XVIII/2012

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XVII/2012

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XVI/2012

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XV/2012

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XIV/2012

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XIII/2012

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XII/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XI/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr X/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr IX/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr VIII/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr VII/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr VI/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr V/2011

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr IV/2011

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy Widuchowa rok 2010

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr III/2010

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr II/2010

                  |--- Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr I/2010

|--- Protokoły Komisji Rady Gminy

      |--- Protokoły Komisji Rady Gminy - VII kadencji

            |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2018

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2017

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2016

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2015

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2014

            |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2018

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2017

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2016

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2015

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2014

            |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2018

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2017

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2016

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2015

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2014

      |--- Protokoły Komisji Rady Gminy - VI kadencji

            |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2014

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2013

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2012

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2011

                  |--- Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2010

            |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2014

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2013

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2012

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2011

                  |--- Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2010

            |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2014

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2013

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2012

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2011

                  |--- Protokoły Komisji Samorządu i Oświaty rok 2010

Narodowy Spis Powszechny 2021

|--- Informacje

|--- Ogłoszenia i Komunikaty

|--- Zarządzenia

Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

|--- Zamówienia publiczne powyżej 130.000 PLN

|--- Zamówienia publiczne do 130.000 PLN

      |--- Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilcze i Żarczyn, obręb Żarczyn, gm. Widuchowa

      |--- Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Żelechowo i Kiełbice, obręb Żelechowo, gm. Widuchowa

      |--- Zapytanie ofertowe - "Częściowy remont dachu łącznika hali sportowej w Szkole Podstawowej w Krzywinie"

|--- Zamówienia publiczne do 30.000 Euro

      |--- Zapytanie ofertowe - "Remont drogi gminnej w miejscowości Żarczyn (działka nr 300 w obrębie ewidencyjnym Żarczyn)"

      |--- Zapytanie ofertowe - " Wykonanie analiz ryzyka wskazanych w Ustawie Prawo Wodne dla następujących wody: Bolkowice, Czarnówko, Krzywin, Ognica, Rynica, Widuchowa, Żelechowo"

      |--- Zapytanie ofertowe - "Wykonanie aktualizacji/weryfikacji aglomeracji Widuchowa do VI KPOŚ wynikającej z Ustawy Prawo Wodne"

      |--- Zapytanie ofertowe - " Wykonanie analiz ryzyka wskazanych w Ustawie Prawo Wodne dla następujących wody: Bolkowice, Czarnówko, Krzywin, Ognica, Rynica, Widuchowa, Żelechowo"

      |--- zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru w związku z przebudową ulicy Bulwary Rybackie

      |--- Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2018/2019

|--- Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro

|--- Zamówienia z wolnej ręki

Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

|--- Dokumenty

      |--- Ogłoszenia NGO

|--- Sprawozdania

|--- Realizacja zadania publicznego

      |--- KONKURS NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBICZ

Informacje

|--- Jednostki organizacyjne i instytucje kultury

      |--- Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Widuchowej

|--- Procedury kontroli przedsiębiorców

|--- Ochrona danych osobowych - RODO

|--- Taryfy

|--- Badania jakości wody

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Rejestr petycji

      |--- Rejestr petycji złożonych w danym roku

            |--- Rejestr petycji złożonych w 2021 r.

            |--- Rejestr petycji złożonych w 2020 r.

            |--- Rejestr petycji złożonych w 2019 r.

            |--- Rejestr petycji złożonych w 2018 r.

            |--- Rejestr petycji złożonych w 2017 r.

            |--- Rejestr petycji złożonych w 2016 r.

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrywanych w danym roku

|--- Spółki Gminy

|--- Budżet

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2021 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2020 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2019 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2018 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2017 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2016 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2015 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2014 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2013 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2012r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2011 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2010 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2009 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2008 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2007 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2006 r.

      |--- Budżet Gminy Widuchowa na 2004 r.

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2019

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2018

|--- Majątek Gminy

      |--- Majątek Gminy w 2020 r.

      |--- Majątek Gminy w 2019 r.

      |--- Majątek Gminy w 2018 r.

      |--- Majątek Gminy w 2017 r.

      |--- Majątek Gminy w 2016 r.

      |--- Majątek Gminy w 2015 r.

      |--- Majątek Gminy w 2014 r.

      |--- Majątek Gminy w 2013 r.

      |--- Majątek Gminy w 2012 r.

      |--- Majątek Gminy w 2011 r.

      |--- Majątek Gminy w 2010 r.

      |--- Majątek Gminy w 2009 r.

      |--- Majątek Gminy w 2008 r.

      |--- Majątek Gminy w 2007 r.

      |--- Majątek Gminy w 2006 r.

      |--- Majątek Gminy w 2004 r.

            |--- Wykaz mienia komunalnego

            |--- Sprzedaż mienia komunalnego

      |--- Majątek Gminy w 2005 r.

            |--- Wykaz mienia komunalnego

            |--- Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd

            |--- Sprzedaż mienia komunalnego

|--- Ogłoszenia, informacje, informacje dla niesłyszących

      |--- Informacje dla niesłyszących

      |--- Informacje

      |--- Ogłoszenia

            |--- Ogłoszenia rok 2021

            |--- Ogłoszenia rok 2020

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I OCHRONY ZABYTKÓW

      |--- WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. EWIDENCJI DOCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT - KSIĘGOWY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY PRZYRODY I ROLNICTWA_03.11.2020 r.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - 30.09.2020

      |--- WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI I ROZWOJU LOKALNEGO_24.04.2020

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY WIDUCHOWA_24.04.2020 r.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY WIDUCHOWA_01.04.2020 r.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI_17.03.2020 r.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY PRZYRODY I ROLNICTWA_17.03.2020 r.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI_17.03.2020 r.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OGÓLNOADMINISTRACYJNYCH W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OŚWIATY, WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI GMINY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OŚWIATY, WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI GMINY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS.OBSŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU -STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OGÓLNOADMINISTRACYJNYCH W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI, ZARZĄDZANIA DROGAMI I TRANSPORTU W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI, ZARZĄDZANIA DROGAMI I TRANSPORTU W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI, ZARZĄDZANIA DROGAMI I TRANSPORTU W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU.

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - MŁODSZY KSIĘGOWY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWINIE

      |--- NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - MŁODSZY KSIĘGOWY

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

      |--- NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWINIE

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW FUNDUSZY POMOCOWYCH I PROMOCJI

      |--- NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWINIE

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I PROMOCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PRACOWNIK SOCJALNY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I PROMOCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-PODINSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ – MŁODSZY KSIĘGOWY

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA DO SPRAW OBSŁUGI RADY GMINY W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH W REFERACIE ORGANIZACYJNYM

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDUCHOWEJ

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI

|--- Wybory

      |--- Przedterminowe wybory wójta gminy Widuchowa_6.09.2020 r.

      |--- Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji _7.06.2020 r.

      |--- Wybory Prezydenta RP 2020 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019

      |--- Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

      |--- Ponowne wybory do Rady Gminy Widuchowa w okręgu wyborczym nr 12

      |--- Wybory samorządowe 2018 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015

      |--- Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 06.09.2015 r.

      |--- Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019.

      |--- Wybory Prezydenta RP 2015 r.

      |--- Wybory samorządowe 2014 r.

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011

      |--- Wybory ławników sądowych na kadencję 2012- 2015.

      |--- Wybory samorządowe 2010 r.

      |--- Wybory Prezydenta RP 2010 r.

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2007

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Widuchowa

      |--- Wybory Samorządowe 2006 r.

            |--- Kalendarz wyborczy

|--- Sprzedaż mienia komunalnego

      |--- Sprzedaż mienia komunalnego

            |--- Sprzedaż mienia komunalnego do roku 2018

            |--- Sprzedaż mienia komunalnego rok 2018

            |--- Sprzedaż mienia komunalnego rok 2019

            |--- Sprzedaż mienia komunalnego rok 2020

            |--- Sprzedaż mienia komunalnego rok 2021

      |--- Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż mienia komunalnego

            |--- Informacje o wynikach sprzedaży w roku 2021

            |--- Informacje o wynikach sprzedaży w roku 2020

|--- Wykazy

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rok 2021

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rok 2020

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rok 2019

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rok 2018

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2021

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2020

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2019

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2018

|--- Ochrona środowiska

      |--- OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

      |--- DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

            |--- Decyzje środowiskowe - rok 2021

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr 23/97 położonej w obrębie Dębogóra".

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 440 w obrębie Marwice w gminie Widuchowa".

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowolraicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 251/1 obręb Widuchowa 1.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowolraicznej (EPV Krzywin) o łącznej mocy do 4MW włącznie (z uwzględnianiem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 133/13, 136, 137/1 obręb Krzywin.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 36/1 w obrębie Dębogóra w gminie Widuchowa".

            |--- Decyzje środowiskowe - rok 2020

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie Widuchowa

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 834/1, obręb Krzywin.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 611, obręb Ognica.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 609/1, obręb Ognica.

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 4/1, obręb Krzywin.

            |--- Decyzje środowiskowe - rok 2013

            |--- Decyzje środowiskowe - rok 2012

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia

      |--- Obwieszczenia - 2021 r.

|--- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

      |--- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rok 2021

|--- Łowiectwo

      |--- Informacje o polowaniach zbiorowych

            |--- Informacje o polowaniach zbiorowych rok 2021

            |--- Informacje o polowaniach zbiorowych rok 2020

            |--- Informacje o polowaniach zbiorowych rok 2019

            |--- Informacje o polowaniach zbiorowych rok 2018

      |--- Książki Ewidencji Polowań

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

|--- Związek Gmin Dolnej Odry

      |--- Akty prawne

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Instrukcja obsługi

|--- Kontrole zewnętrzne

      |--- Kontrole zewnętrzne rok 2020

|--- Zapewnienie dostępności podmiotu publicznego