Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Obwieszczenia - 2021 r. 2021-01-20 10:22:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym miejscowości Ognica nad rzeką Odrą, poprzez przebudowę istniejącego przepustu Kanału Rynica-Ognica pod publiczną drogą gminną na działkach nr 3 i 633 wraz z przebudową tej drogi i wykonaniem zjazdów do gruntów rolnych, regulację ujściowego odcinka Kanału Rynica-Ognica od ujścia rzeki Odra w górę kanału przez około 350m na terenie działek nr: 3, 9, 10, 11/2, 12, 13, 14/3, 15, 20, 34, 39/3, 40/1, 40/2, 82, 633, 634, położonych w obrębie ewidencyjnym Ognica. 2020-12-22 13:24:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców Czarnówka, poprzez przeniesienie zaplecza klubowego [dwa pawilony o powierzchni zabudowy do 15m2 każdy], zagospodarowanie terenu, realizację miejsca na ognisko/grilla, wiaty dla organizacji spotkań o powierzchni do 12m2, realizację miejsc postojowych i wewnętrznej komunikacji i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z planowanym zagospodarowaniem na terenie działki nr 5/4, położonej w obrębie Czarnówko. 2020-12-22 13:24:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 824/1, 825/3, 539/1, 825/4, 826/3 i 826/4 w obrębie Krzywin, gmina Widuchowa". 2020-12-14 09:10:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad rzeką Odrą w ramach Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik". 2020-11-06 16:23:02
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.420.16.2020.EP.22 podające do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-10-27 11:36:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Ognica?" 2020-10-26 15:26:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przedłużenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Ognica". 2020-10-07 10:49:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 24.09.2020 r. została wydana decyzja nr ISOR.6733.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na modernizacji zasilania sieci 15kV łącząc dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV poprzez budowę linii kablowej SN na terenie działek nr 684, 693, 692, 691 i 677 położonych w obrębie ewidencyjnym Żelechowo. 2020-09-28 08:53:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji zasilania sieci 15kV poprzez połączenie dwóch linii napowietrznych 15kV w celu zmniejszenia przerw w dostawie energii na terenie działek nr 684, 693, 692, 691 i 677 położonych w obrębie ewidencyjnym Żelechowo. 2020-08-26 10:54:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 9.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przedłużenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża Ognica". 2020-07-10 14:44:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 8.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Zespół elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działki nr 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr 5/3 obręb Bolkowice . 2020-07-10 14:44:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra. 2020-05-29 13:23:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn15/0,4 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupa elektroenergetycznego na terenie działek nr 110/2, 93/3, 93/2, 85/6 i 123/1 obręb Rynica oraz działki nr 143/6 obręb Lisie Pole, gmina Chojna. 2020-03-18 08:07:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn15/0,4 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 5kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupa elektroenergetycznego na terenie działki nr 32 obręb Polesiny. 2020-03-12 14:21:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 14.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na "Modernizacji linii 400 kV Krajnik-Vierraden w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy". 2019-10-15 11:20:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 19.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym miejscowości Ognica nad rzeką Odrą. 2019-09-23 09:56:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 26.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie w układzie pionowym budynku garażowego remizy strażackiej, usytuowanego na terenie działki nr 229/3 położonej w obrębie Krzywin. 2019-08-26 13:33:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 22.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 20 i 22 położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 3. 2019-08-26 10:08:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 25.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie w układzie pionowym budynku garażowego remizy strażackiej, usytuowanego na terenie działki nr 229/3 obręb Krzywin. 2019-07-31 14:12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 12.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym miejscowości Ognica nad rzeką Odrą 2019-07-11 14:37:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 28.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kamienia z tablicą okolicznościową na terenie działki nr 445/11 obręb Krzywin. 2019-07-02 09:01:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 25 czerwca 2019 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję z dnia 02 maja 2019 r. Nr ISR.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działek nr: 12/8, 13, 18/91, położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodowo. 2019-06-27 14:43:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 25 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr 18/89, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodowo, gm. Widuchowa, woj.Zachodniopomorskie. 2019-06-27 09:24:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kamienia z tablicą na postumencie, położonej na działce nr 445/11 obręb. Krzywin gm. Widuchowa. 2019-06-03 14:16:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr 18/89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodowo, gmina Widuchowa. 2019-05-16 13:42:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 12/8, 13 i 18/91 obręb Kłodowo. 2019-05-02 14:39:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej", realizowanego na działce ewidencyjnej nr 874/1 obręb Krzywin 2019-04-19 08:18:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 17.04.2019 r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o konieczności przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej", realizowanego na działce ewidencyjnej nr 874/1 obręb Krzywin. 2019-04-19 08:17:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 12/8, 13 i 18/91 obręb Kłodowo". 2019-03-28 11:07:07
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2019 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji wydanej w dniu 17.08.2018 r. o ustaleniu planu zabudowy na budowę i użytkowania Europejskiego Połączenia Gazowego - EUGAL (odcinek w Brandenburgii) w języku niemieckim i w tłumaczeniu na język polski. 2019-03-21 16:00:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na urządzeniu terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 151/6 obręb Kłodowo. 2019-03-20 09:35:36
dokument Postanowienie o zajęciu stanowiska w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami montażowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w miejscowości Żelechowo" 2018-11-15 18:37:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o zebraniu wszystkich dowodów i zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. 2018-10-17 09:53:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. 2018-10-17 09:50:12
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023" 2017-12-27 14:55:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa - dokument stracił ważność 2017-11-20 12:02:54
dokument OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WIDUCHOWA NA LATA 2016-2020 - dokument stracił ważność 2016-10-18 15:30:21
dokument Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Widuchowa Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Widuchowa? Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Widuchowa? Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisujnej dla Gminy Widuchowa - dokument stracił ważność 2016-09-02 12:22:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawię ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: ,,Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Jelenin i Godków". Inwestor: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 1,74-500 Chojna 2016-08-30 11:57:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Wydzielenie gruntu na poszerzenie publicznej drogi gminnej nr 427013Z - na terenie działki nr 135, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 m. Chojna [woj. zachodniopomorskie]. 2016-08-09 10:40:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Wydzielenie gruntu na poszerzenie publicznej drogi gminnej nr 427008Z - o część terenu działki nr 3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Chojna [woj. zachodniopomorskie]. 2016-08-09 10:32:02
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WOPN-ON.6320.3.2016.RCH z dnia 7.07.2016 r. w sprawie sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019, Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów zarządzeń. 2016-07-11 11:16:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące, że wpłynął wniosek Pana Andrzeja Hawrylaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Zmianie sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych w miejscowości Widuchowa przy ul. Mostowej na zakład sortowania, pakowania, czyszczenia, czasowego przechowywania, mrożenia warzyw i owoców oraz przetwarzania towarów mięsnych". 2016-03-15 08:06:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122- etap II. 2016-03-14 08:17:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące, że w dniu 11 stycznia 2016 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii na kablową SN-15kV dla zadania "Przebudowa linii napowietrznych WN 110 kV relacji Dolna Odra-Widuchowa oraz Widuchowa-Chojna" na części działce nr 47 obręb 003 gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2016-01-22 08:47:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 12.01.2016r. na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów ,,DIM?- Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71- 468 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122- etap II". 2016-01-15 12:47:08
dokument Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego z dnia 26.11.2015 r. podającego informację o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-12-04 08:45:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie napowietrznej linii na kablową SN-15kV dla zadania "Przebudowa linii napowietrznych WN 110 kV relacji Dolna Odra-Widuchowa oraz Widuchowa-Chojna" na działce nr 47 obręb 003 gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-12-03 10:58:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 12.10.2015 r. na wniosek Pracowni Projektowania Dróg i Mostów ,,DIM"- Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71- 468 Szczecin, działającej w imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, została wydana Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo". 2015-10-12 08:54:51
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w ramach przeprowadzonego postępowania w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo". 2015-10-01 13:22:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122- etap II" 2015-08-13 13:04:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo" 2015-08-13 12:58:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000973_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działkach nr 80/3 i 80/5 obręb Widuchowa 3, gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-04-23 08:54:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000501_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 148/6 obręb Krzywin gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-03-31 15:13:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000973_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 80/3 i 80/5 obręb Widuchowa 3, gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-03-16 13:48:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000115_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 334/9 obręb Pacholęta gmina Widuchowa. 2015-02-23 15:07:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000501_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 148/6 obręb Krzywin gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-02-09 08:58:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 05.02.2015r. na wniosek Pana Zbigniewa Sroki działającego w imieniu firmy Enertrag- Krajnik Sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo". 2015-02-05 14:47:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że w dniu 18.02.2013r. wpłynął wniosek Firmy Enertrag-Krajnik Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie Gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo". 2014-11-25 14:21:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że od decyzji z dnia 23.09.2014 r. nr GNG:7624/2/2010-2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo gmina Widuchowa, wydanej na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. "DOMREL" z siedzibą przy ul. Odzieżowej 12c/1, 71-502 Szczecin, w dniu 23.10.2014 r. wniosła odwołanie Spółka AVE- ROL Sp. z o.o. w Szczecinie. 2014-11-05 11:17:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2014 r., znak WOPN-PK.6320.53.2014.BG zawiadamiające o sporządzeniu projektów: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011; Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037; Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów zarządzeń. 2014-11-05 10:23:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 23.10.2014r. na wniosek Zakładu Ochrony Środowiska i BHP "B&E" inż. Edward Urbanowski ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę". 2014-10-24 07:30:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie że w dniu 23.09.2014r. na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. DOMREL ul. Odzieżowa 12C/1, 71-402 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z infrastrukturą techniczną", zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo, gmina Widuchowa. 2014-09-24 14:50:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 25 lutego 2014r. wpłynął wniosek Zakładu Ochrony Środowiska i BHP "B&E" inż. Edward Urbanowski, ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę" 2014-09-01 19:20:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 18.02.2013r. wpłynął wniosek Firmy Enertrag-Krajnik Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" 2014-09-01 19:12:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy: Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego, Bogusława, Brzozowej, Czcibora, Królowej Jadwigi, Malarskiej, Mieszka I, Prusa, Wyzwolenia w Chojnie z przebudową oświetlenia ulicznego w ul.Jagiellońskiej. 2014-07-07 13:53:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie, że w dniu 16.06.2014 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Zakładu Ochrony Środowiska i BHP "B&E" inż. Edward Urbanowski, ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz. 2014-06-16 13:20:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, wszystkie Strony w sprawie że w dniu 16.04.2014 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Ochrony Środowiska i BHP "B&E" inż. Edward Urbanowski, ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz z dnia 25.02.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu dla realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2014-06-16 13:19:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę". 2014-06-16 13:17:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 28.05.2014r. na wniosek Powiatu Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo- Trzcińsko-Zdrój- Warnice, na odcinku: Kłodowo- Żelechowo o długości 2980 mb, zlokalizowanej w powiecie gryfińskim na działkach o numerach ewidencyjnych: Nr 37 i Nr 313- obręb Żarczyn oraz działce Nr 778 obręb Żelechowo, gm. Widuchowa". 2014-05-30 11:33:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 08.05.2014 r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do kanału Klucz- Ustowo (Skośnicy)"- "Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej na km 704/8-705/4". 2014-05-08 11:13:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 18.04.2014 r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo- Trzcińsko-Zdrój- Warnice, na odcinku: Kłodowo- Żelechowo o długości 2980 mb." 2014-04-25 10:49:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 23.04.2014 r. została wydana decyzja Nr GNG.6733.3.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków PS 5 na działce nr 52/1 - na terenie działek nr: 52/1, 100/2, 113 położonych w obrębie Marwice. 2014-04-24 14:58:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 23.04.2014 r. została wydana decyzja Nr GNG.6733.2.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków PS 1 na działce nr 178 w miejscowości Dębogóra - na terenie działek nr: 170/1, 178, 181, 195. 2014-04-24 14:57:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 23.04.2014 r. została wydana decyzja Nr GNG.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków PS 2 na działce nr 200 w miejscowości Dębogóra - na terenie działek nr: 152/6, 20, 178, 200. 2014-04-24 14:57:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące, że wpłynął wniosek Powiatu Gryfińskiego ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo- Trzcińsko-Zdrój- Warnice, na odcinku: Kłodowo- Żelechowo o długości 2980 mb, zlokalizowanej w powiecie gryfińskim na działkach o numerach ewidencyjnych: Nr 37 i Nr 313- obręb Żarczyn oraz działce Nr 778 obręb Żelechowo, gm. Widuchowa". 2014-04-01 08:59:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kW na terenie działek nr 52/1, 100/2 i 113 położonych w obrębie ewidencyjnym Marwice. 2014-03-28 14:39:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kW na terenie działek nr 170/1, 178, 181 i 195 położonych w obrębie ewidencyjnym Dębogóra. 2014-03-28 14:39:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kW na terenie działek nr 20, 152/6, 178 i 200 położonych w obrębie ewidencyjnym Dębogóra. 2014-03-28 14:39:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące, że została wydana decyzja nr 21/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu w km 322,459 linii kolejowej nr 273 dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych - modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra" na działce nr 247/1 obręb Dębogóra 0003 gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-03-11 14:51:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące, że została wydana decyzja nr 22/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu w km 322,793 linii kolejowej nr 273 dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych - modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra" na działce nr 247/1 obręb Dębogóra 0003 gmina Widuchowa, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-03-10 11:25:39
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepustu w km 322,793 linii kolejowej nr 273 dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych-modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra" na działce 247/1 obręb Dębogóra 0003 gmina Widuchowa, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-02-11 13:33:06
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepustu w km 322,459 linii kolejowej nr 273 dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych-modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra" na działce 247/1 obręb Dębogóra 0003 gmina Widuchowa, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-02-11 13:31:46
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie informujące o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów dla obszarów Dolina Dolnej Odry PLH320037 i PLB320003 2014-01-30 15:07:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 12 lipca 2010r. wpłynął wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. "DOMREL" z siedzibą przy ul. Odzieżowej 12c/1, 71-502 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo. 2013-12-12 10:21:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie słupów linii napowietrznej SN 15kV i linii kablowej SN 15kV od linii napowietrznej SN 15kV nr 411/8/3/1 (Kiełbice) do linii napowietrznej SN 15kV nr 127/3/1 (Polesiny). 2013-12-12 10:18:08
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie Strony, że zostały zebrane dowody w ramach przeprowadzonego postępowania w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna". 2013-10-21 09:00:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2012-2020" oraz prognozy oddziaływania na środowisko a także przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2013-08-06 11:35:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; Elektrownia Fotowoltaiczna "Marwice" przewidziana do realizacji w Marwicach na działce ewidencyjnej nr 266 identyfikator działki : 320606_2.0001.266. 2013-06-04 13:09:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 19.04.2013r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo". 2013-04-22 07:56:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie że w dniu 8.11.2012r. na wniosek Pana Wernera Diwald- Prezesa Zarządu Enertrag- Krajnik Sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo". 2012-11-12 15:05:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 8.11.2012r. na wniosek Pana Wernera Diwald- Prezesa Zarządu Enertrag- Krajnik Sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo". 2012-11-12 14:40:29
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo. 2012-10-16 15:16:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa, zawiadamiające, że w dniu 17 sierpnia 2010r. wpłynął wniosek Firmy Enertrag-Krajnik Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą?, zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo gmina Widuchowa. 2012-09-12 13:01:48
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonych dokumentów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na działkach 1/56 obręb Bolkowice oraz 1/4 i 1/5 obręb Widuchowa 3, linii światłowodowej oraz energetycznej linii kablowej średniego napięcia. 2012-08-22 13:39:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 19.07.2012r. na wniosek Wójta Gminy Widuchowa, działającego w imieniu Gminy Widuchowa, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej". 2012-07-24 12:19:10
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie Strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo gmina Widuchowa. 2012-07-24 12:18:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc informujące o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch socjalnych pawilonów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 109 obręb Marwice, gm. Widuchowa. 2012-07-23 12:35:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej". 2012-06-27 14:49:18
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku kaplicy z przeznaczeniem na funkcję świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami rekreacyjno - klubowymi oraz funkcję kaplicy wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne [realizacja placu zabaw dla dzieci] ? na terenie działki nr 12/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gm. Gryfino [woj. zachodniopomorskie]. 2012-06-12 09:55:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 18.04.2012r. na wniosek Pana Marcina Krawczyka EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, działającego w imieniu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Marwice, Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa?. 2012-04-19 10:04:58
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Marwice, Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa". 2012-03-28 13:25:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Marwice, Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa". 2012-02-01 08:12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie budynku Domu Kultury w Widuchowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 380/2 obręb Widuchowa 2. 2011-10-11 14:29:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej dz. nr 378 obręb Widuchowa 2. 2011-10-11 14:28:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa na lata 2011-2014. 2011-08-01 10:36:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa. 2011-08-01 10:33:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające że w dniu 05 lipca 2011r. została wydana decyzja Nr 6733.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ubezpieczeniu brzegu rzeki Odry Zachodniej na działkach nr: 1, 83, 164, położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze. 2011-07-05 12:51:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 17.06.2011r. na wniosek Firmy KGG Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 106/1, 70-373 Szczecin, oraz w związku z Decyzją znak: SKO.KA.450/365/2011 Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.04.2011 i ponownym rozpatrzeniu sprawy, została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Ognica- Północ na powierzchni 15,1116 2011-06-17 13:18:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa, że w dn. 27maja 2011r., na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13a, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ubezpieczeniu brzegu rzeki Odry Zachodniej na działkach nr: 1, 83, 164, położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze, gm.Widuchowa 2011-06-14 07:48:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Ognica-Północ na powierzchni 15,1116 ha", w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.04.2011r., znak: SKO.KA.450/365/2011 uchylającą decyzję Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2010r., znak: GNG:7624/1/2010 i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 2011-06-02 14:49:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 923/1 obręb Krzywin Gm. Widuchowa. 2011-05-05 12:24:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 17 sierpnia 2010r. wpłynął wniosek Firmy Enertrag-Krajnik Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo gmina Widuchowa. 2011-01-19 09:26:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 28.12.2010 r. na wniosek Firmy KGG Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 106/1, 70-373 Szczecin została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Ognica- Północ na powierzchni 15,1116 . 2010-12-28 13:47:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie, że w dniu 24.11.2010r. zostało wydane Postanowienie Urzędu Gminy Widuchowa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo gmina Widuchowa. 2010-11-26 13:51:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie, że w dniu 24.11.2010r. zostało wydane Postanowienie Urzędu Gminy Widuchowa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2010-11-26 13:48:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna zawiadamia wszystkie strony w sprawie, że na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, prowadzone jest postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000" 2010-10-21 13:35:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że w dniu 17 sierpnia 2010 roku wpłyną wniosek Firmy Enertrag- Krajnik Sp. z o.o. Al. Papieża Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa farmy elektrowni wiatrowych - Żelechowo o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z infrastruktura towarzyszącą" 2010-09-02 10:01:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że w dniu 17 czerwca 2010r. wpłynął wniosek Firmy KGG Sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 106/1, 70-373 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Ognica-Północ na powierzchni 15,1116 ha". 2010-09-02 09:59:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 13 lipca 2010 roku na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. "DOMREL" z siedziba przy ul. Odzieżowej 12 c/1, 71-502 Szczecin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2010-07-20 12:08:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa" oraz "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa" 2010-07-12 13:33:10
dokument Obwieszczenie zawiadamiające, że 22.02.2010r. zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na remoncie mostu granicznego przez Odrę Zachodnią w ciągu drogi wojewódzkiej 120 Gryfino-Mescherin. 2010-02-23 10:45:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 122, przejście przez m.Żarczyn 2010-02-09 07:50:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 122, przejście przez m.Żarczyn. 2010-01-11 14:19:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, iż na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Rurzyca. Odbudowa (udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000" polegającego na udrożnieniu koryta rzeki w celu usprawnienia przepływu wody. 2009-11-16 15:42:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 20.10.2009r. została wydana Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych, trasa promująca rękodzielnictwo i rzemiosło( rzeźby)". 2009-10-20 12:14:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 25.08.2009r.. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Żarczyn". 2009-08-25 14:38:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Widuchowa o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Żarczyn". 2009-08-12 14:03:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiajace ,że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadza Ocenę oddziaływania na Obszar Natura 2000 przedsięwzięcia PN; "Stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 na dz. Nr 636, obręb Widuchowa 2". 2009-08-06 13:14:31
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa uchwały Nr XXII/239/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo, z przeznaczeniem pod hipiczny zespół rekreacyjny. 2009-07-31 11:44:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Żarczyn". 2009-07-22 12:33:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 29.06.2009r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Krzywin w ciągu ulic Królewieckiej i Widuchowskiej". 2009-06-29 12:12:13
dokument Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wyposażeniu w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych, trasa promująca rękodzielnictwo i rzemiosło(rzeźby)". 2009-06-22 13:37:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniu 19.06.2009r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wyposażeniu w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych, trasa promująca rękodzielnictwo i rzemiosło(rzeźby)". 2009-06-22 13:34:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniu 15.06.2009r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Krzywin w ciągu ulic Królewieckiej i Widuchowskiej". 2009-06-22 13:31:35
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXI/217/2009 z dnia 25.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w rejonie wsi Lubicz, z przeznaczeniem na cele farmy elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą. 2009-05-14 14:56:34
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXI/216/2009 z dnia 25.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w rejonie wsi Żelechowo, z przeznaczeniem na cele farmy elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą. 2009-05-14 14:55:59
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o sprostowaniu błędu pisarskiego w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2009-05-13 13:21:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa, pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską, a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2009-03-25 07:28:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2009-02-09 13:54:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2009-02-09 13:52:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w rejonie m. Czarnówko gm. Widuchowa 2009-02-04 08:10:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie, że w dniu 23.01.2009r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Ognica". 2009-01-23 14:33:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Ognica". 2009-01-15 14:41:31
dokument Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Ognica". 2008-12-29 15:03:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 29.12.2008r.. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Ognica". 2008-12-29 15:00:32
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Ognica". Z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wystąpił Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich ul. Polna 2, 74-500 Chojna. 2008-10-28 07:34:00
dokument Postanowienie w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszom w ekosystemach leśnych na terenie leśnictwa Rynica.", w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia na wniosek Nadleśnictwa Chojna. 2008-10-27 11:45:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy, zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Ognica". 2008-10-27 09:25:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamajace, że w dniu 11.08.2008r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowej do Kopalni Ognica? Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpiły Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą przy ul. Tartacznej 9, 70-893 Szczecin. 2008-08-11 11:00:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowej do Kopalni Ognica?. Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpił Pan Krzysztof Mikołajczyk Pracownik Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S. A. 2008-08-01 07:33:24
dokument Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowej do Kopalni Ognica?. 2008-07-24 15:44:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że w dniu 24.07.2008r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowej do Kopalni Ognica?. 2008-07-24 15:41:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV i stacji transformatorowej do Kopalni Ognica”. 2008-05-09 08:50:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 06.05.2008 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie ulicy Bulwary Rybackie oraz terenów przyległych w m. Widuchowa” 2008-05-07 08:03:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów: Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2007-2015, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Widuchowa na lata 2007-2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Widuchowa na lata 2007-2015 2008-04-02 13:43:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 17.03.2008 r. została wydana Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 122 I Etap- na odc. skrzyżowanie z drogą krajową Nr 31 m. Banie. 2008-03-25 13:16:58
dokument Postanowienie sprostowujące z urzędu oczywistą omyłkę w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.03.2008r. znak:GNG:7624/1/07 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra” 2008-03-25 13:03:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 14.03.2008 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra”. 2008-03-25 13:01:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. nr 33922 Krzywin, na terenie istniejącej Stacji Bazowej PTK CENTERTEL nr F1- 4687-SZ1 przy ul. Widuchowskiej 18 na działce nr 899/1 w obrębie ewidencyjnym Krzywin. 2008-03-05 14:58:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. ,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra 2008-02-28 12:14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych w Baniach wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 122 I Etap- na odc. skrzyżowanie z drogą krajową Nr 31 m. Banie. 2008-02-27 13:37:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 02.01.2008r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy istniejącej szkole podstawowej w Krzywinie, ul .Królewiecka 32, nr ewid. gruntu 445/14. 2008-01-07 11:37:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy istniejącej szkole podstawowej w Krzywinie, ul.Królewiecka 32, nr ewid. gruntu 445/14”. 2007-11-26 09:21:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Opracowaniu projektu deszczowni szkółki leśnej w miejscowości Rynica Gmina Widuchowa powiat gryfiński”. Z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wystąpiła Firma ,,Meliorant” Ignacy Wojdyr ul. Polanka 1, 70-731 Szczecin. 2007-11-14 15:06:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 12.11.2007r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 4245 w Widuchowej, w zakresie technologii, dróg, instalacji zewnętrznych oraz elementów małej architektury zlokalizowanej w miejscowości Widuchowa, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, na działce nr.313. 2007-11-12 15:43:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zagospodarowaniu ulicy Bulwary Rybackie oraz terenów przyległych w m. Widuchowa, powiat gryfiński.’’ 2007-11-08 09:06:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 4245 w Widuchowej, w zakresie technologii, dróg, instalacji zewnętrznych oraz elementów małej architektury” zlokalizowanej w miejscowości Widuchowa, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, na działce nr.313. 2007-10-30 15:12:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 3.10.2007r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A. nr BT 44567 KRZYWIN_ ZPM” zlokalizowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Krzywin, przy ul.Widuchowskiej, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, na działce nr.921/8 . 2007-10-03 12:45:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 19.09.2007r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na„Rozbudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 33711 Bolkowice, na działce nr 7/1 w obrębie ewidencyjnym Bolkowice. 2007-09-27 11:55:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra”. 2007-09-27 11:54:43
dokument Wójt Gminy Widuchowa Odwołuje ogłoszone na dzień 25 września 2007 r. rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ognica 2007-09-24 17:37:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że w dniu 12.09.2007r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie przewodów kanalizacji deszczowej w miejscowości Widuchowa w ul. Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza, na terenie działek nr 341, 343, 357, 362, 364, 365, 628 położonych w obszarze geodezyjnym Widuchowa 2”. 2007-09-13 13:41:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,, Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A. nr BT 44567 KRZYWIN_ ZPM” zlokalizowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Krzywin, przy ul. Widuchowskiej, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, na działce nr.921/8. 2007-09-10 13:10:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. nr 33711 Bolkowice, na działce nr 7/1 w obrębie ewidencyjnym Bolkowice. 2007-09-10 09:14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie przewodów kanalizacji deszczowej w miejscowości Widuchowa w ul. Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza, na terenie działek nr 341, 343, 357, 362, 364, 365, 628 położonych w obszarze geodezyjnym Widuchowa 2. 2007-09-04 11:59:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że na wniosek DARO Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji ul. Warskiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie przewodów kanalizacji deszczowej w miejscowości Widuchowa w ul. Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza, na terenie działek nr 341, 343, 357, 362, 365, 364, 628.” 2007-08-17 10:13:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A. nr BT 44567 KRZYWIN_ZPM” zlokalizowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Krzywin, przy ul.Widuchowskiej, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, na działce nr 921/8. 2007-08-01 12:00:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,przebudowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 4245 w Widuchowej, w zakresie technologii, dróg, instalacji zewnętrznych oraz elementów małej architektury” zlokalizowanej w miejscowości Widuchowa, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, na działce nr.313 2007-08-01 12:00:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. nr 33711 Bolkowice, na działce nr 7/1 w obrębie ewidencyjnym Bolkowice. 2007-08-01 12:00:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. nr 33922 Krzywin , na terenie istniejącej Stacji Bazowej PTK CENTERTEL nr F1- 4687-SZ1 , przy ul. Widuchowskiej 18 na działce nr 899/1 w obrębie ewidencyjnym Krzywin, gmina Widuchowa , powiat gryfiński. 2007-06-13 12:11:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji GNG.7624/3/07 o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przewodów kanalizacji deszczowej w miejscowości Widuchowa w ul. Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza na terenie działek 341,343,357,362,365,628,364 polożonych w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa. 2007-05-30 08:29:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Krzywin od km 13+919,34 do km 14+817,00”, dla działek obręb Krzywin: 372/2, 386/2, 440/2, 493/2, 887/2, 884/2, 885/2, 886/4, 886/7, 888/2, 386/1, 333/2, 472/4, 966/2 i obręb Kłodowo: 1/1, 7/1, 10/1, 9/1, 10/2, 237/3, 361/1. 2007-04-13 15:38:37
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji GNG.7331/7/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działek nr 9, 56/2, 14/2 w Krzywinie. 2007-03-12 12:16:54
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji GNG.7331/6/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działki nr 85/4 w Rynicy. 2007-03-12 12:16:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2007 r. podające do publicznej wiadomości, że w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 329) wyłożone są do wglądu dokumentów w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok.140 MW" planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad Odrą 2007-03-02 15:22:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel nr 4003/4050 Krzywin, zlokalizowanej na istniejącej wieży antenowej o wysokości 50m, przy ul. Widuchowskiej 18 na działce nr 899/1 w obrębie ewidencyjnym Krzywin, gmina Widuchowa, powiat gryfiński.” Przebudowa stacji bazowej polegać będzie na demontażu istniejących anten oraz na zainstalowaniu systemu anten sektorowych oraz linii radiowych”. 2006-12-28 14:29:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 27.12.2006r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km”. 2006-12-28 11:41:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 27.12.2006r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody”. 2006-12-28 11:40:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km”, 2006-12-01 14:59:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody”. 2006-12-01 14:59:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o uzyskaniu uzgodnień dla przedsięwzięcia: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km" 2006-12-01 14:58:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o uzyskaniu uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z miejscowości Żelechowo do Kiełbic wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody. 2006-12-01 14:57:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie przekazania wniosku ENERTRAG Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,, budowie farmy elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 1/56 w obrębie Bolkowice; 1/4,1/5 w obrębie Widuchowa 3” Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. 2006-11-30 14:50:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 14.11.2006 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na oczyszczalnię ścieków w Widuchowej”. 2006-11-15 11:27:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na oczyszczalnię ścieków w Widuchowej”. 2006-11-15 11:27:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wydaniu w dniu 30.10.2006r. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody..." 2006-10-31 11:06:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wydaniu w dniu 30.10.2006r. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie..." 2006-10-31 11:06:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Krzywin od km 13+919,34 do km 14+817,00”, dla działek obręb Krzywin: 372/2, 386/2, 440/2, 493/2, 887/2, 884/2, 885/2, 886/4, 886/7, 888/2,386/1, 333/2, 472/4, 966/2 i obręb Kłodowo: 1/1, 7/1, 10/1, 9/1, 10/2, 237/3, 361/1. 2006-09-22 15:16:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 20 września 2006 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Widuchowa. 2006-09-21 15:25:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km. 2006-09-15 16:07:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody. 2006-09-15 16:07:22
dokument Wójta Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.08.2006r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Widuchowa znak: GNG 7627/1/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn dla działek w obrębie Żarczyn 105/7, 124/1, 123/1, 126/2, 149/2, 148/2, 143/3, 293/4, 147/1, 146/2, 145/1, 172/1, 139/1, 173/1, 171/1, 105/5, 212/7, 212/4, 213/7, 213/4, 220/10, 220/8, 105/3,203/2, 105/1, 214/3,203/1, 105/2, od km.0+000,00km do km 0+887(kilometracja lokalna). 2006-08-24 14:17:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie przenośnego, kontenerowego zaplecza socjalno-technicznego z wagą, parkingiem oraz mobilnego zakładu przeróbczego w związku z rozpoczęciem eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Ognica”, zgodnie z uzyskaną koncesją Nr Sr-G-5-7415/14/2005. 2006-08-17 12:58:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o umorzeniu postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w Lubiczu wraz z budową zjazdów oraz włączeniem do drogi powiatowej, budową odwodnienia drogi wraz ze studniami chłonnymi”. 2006-06-29 14:59:40
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wydaniu w dniu 20.06.2006r. postanowienia o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: -przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Krzywin od km 13+919,34 do km 14+817,00, inwestorem którego jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2006-06-27 14:11:58
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wydaniu w dniu 02.06.2006r. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn... 2006-06-02 11:59:47
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniach od 03.04.2006r. do 24.04.2006r będzie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga 2006-03-30 14:43:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2006-03-13 12:31:55
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na 2006-02-28 13:21:57
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2005-08-03 10:54:06
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2004-09-27 15:08:57
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2004-07-02 09:35:49
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2004-07-02 09:35:22
dokument Informacja Wójta 2003-08-19 14:29:58
dokument OGŁOSZENIE z dnia 08.07.2003 r 2003-07-15 13:39:26
dokument OGŁOSZENIE W Ó J T A G M I N Y W I D U C H O W A o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2003-07-15 13:38:22