Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 307/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2021-01-05 15:23:24
dokument Zarządzenie Nr 306/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030" 2020-12-30 18:27:44
dokument Zarządzenie Nr 305/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-12-30 18:23:23
dokument Zarządzenie Nr 304/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:49:06
dokument Zarządzenie Nr 303/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:48:39
dokument Zarządzenie Nr 302/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-12-22 08:48:14
dokument Zarządzenie Nr 301/2020 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 koronacja Jelcz 005 2020-12-22 08:47:33
dokument Zarządzenie Nr 300/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:47:01
dokument Zarządzenie Nr 299/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:46:34
dokument Zarządzenie Nr 298/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:46:02
dokument Zarządzenie Nr 297/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2020-12-22 08:45:32
dokument Zarządzenie Nr 296/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-12-22 08:45:01
dokument Zarządzenie Nr 295/2020 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. 2020-12-14 11:56:20
dokument Zarządzenie Nr 294/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2020-12-14 11:55:45
dokument Zarządzenie Nr 293/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2020-12-14 11:55:23
dokument Zarządzenie Nr 292/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. ,,Przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej'' 2020-12-01 14:45:53
dokument Zarządzenie Nr 291/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-12-01 14:36:26
dokument Zarządzenie Nr 290/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-12-01 14:30:43
dokument Zarządzenie Nr 289/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2020-12-01 11:29:11
dokument Zarządzenie Nr 288/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 2020-11-27 15:34:19
dokument Zarządzenie Nr 287/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa 2020-11-27 12:43:26
dokument Zarządzenie Nr 286/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa 2020-11-27 12:43:10
dokument Zarządzenie Nr 285/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-11-27 12:42:58
dokument Zarządzenie Nr 284/2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-11-27 12:42:37
dokument Zarządzenie Nr 283/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 478, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2,stanopwiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-11-13 09:43:44
dokument Zarządzenie Nr 282/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-11-13 09:43:29
dokument Zarządzenie Nr 281/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-11-13 09:43:13
dokument Zarządzenie Nr 280/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-11-13 09:42:55
dokument Zarządzenie Nr 279/2020 w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Widuchowa w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 2020-10-28 08:19:34
dokument Zarządzenie Nr 278/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-10-28 08:19:19
dokument Zarządzenie Nr 277/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-10-28 08:19:03
dokument Zarządzenie Nr 276/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-10-28 08:17:46
dokument Zarządzenie Nr 275/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2020-10-22 00:57:22
dokument Zarządzenie Nr 274/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 2020-10-22 00:38:14
dokument Zarządzenie Nr 273/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2020-10-22 00:28:30
dokument Zarządzenie Nr 272/2020w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2020-10-22 00:22:45
dokument Zarządzenie Nr 271/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa funkcjonowania świetlic wiejskich w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania. 2020-10-22 00:13:17
dokument Zarządzenie Nr 270/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 2020-10-21 23:56:36
dokument Zarządzenie Nr 269/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-10-21 23:38:22
dokument Zarządzenie Nr 268/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-10-21 23:26:45
dokument Zarządzenie Nr 267/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-10-21 22:55:39
dokument Zarządzenie Nr 266/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-10-21 22:44:06
dokument Zarządzenie Nr 265/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-10-21 22:27:22
dokument Zarządzenie Nr 264/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:56:30
dokument Zarządzenie Nr 263/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Widuchowa w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania. 2020-09-30 09:56:13
dokument Zarządzenie Nr 262/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-30 09:55:15
dokument Zarządzenie Nr 261/2020 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:54:36
dokument Zarządzenie Nr 260/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:54:06
dokument Zarządzenie Nr 259/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej. 2020-09-30 09:51:16
dokument Zarządzenie Nr 258/2020 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Stachurze - Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:50:47
dokument Zarządzenie Nr 257/2020 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa. 2020-09-30 09:49:29
dokument Zarządzenie Nr 256/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-30 09:48:58
dokument Zarządzenie Nr 255/2020 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w biurach Urzędu Gminy Widuchowa z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. 2020-09-30 09:48:31
dokument Zarządzenie Nr 254/2020 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-30 09:48:04
dokument Zarządzenie Nr 253/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa, w ramach kontynuacji dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. 2020-09-30 09:47:35
dokument Zarządzenie Nr 252/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-09-30 09:47:09
dokument Zarządzenie Nr 251/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2020-09-30 09:46:33
dokument Zarządzenie Nr 250/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:10:08
dokument Zarządzenie Nr 249/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-09-09 11:09:26
dokument Zarządzenie Nr 248/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:08:46
dokument Zarządzenie Nr 247/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:08:05
dokument Zarządzenie Nr 246/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:07:09
dokument Zarządzenie Nr 245/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-09-09 11:06:28
dokument Zarządzenie Nr 244/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-09-09 11:05:57
dokument Zarządzenie Nr 243/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2020-09-09 11:05:05
dokument Zarządzenie Nr 242/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2020-09-09 11:04:32
dokument Zarządzenie Nr 241/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa. 2020-09-09 11:04:00
dokument Zarządzenie Nr 240/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-09-09 11:03:27
dokument Zarządzenie Nr 239/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:15:05
dokument Zarządzenie Nr 238/2020 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:14:37
dokument Zarządzenie Nr 237/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:14:04
dokument Zarządzenie Nr 236/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-09-08 15:13:45
dokument Zarządzenie Nr 235/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku". 2020-08-12 12:51:23
dokument Zarządzenie Nr 234/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:50:51
dokument Zarządzenie Nr 233/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:50:09
dokument Zarządzenie Nr 232/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:49:27
dokument Zarządzenie Nr 231/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-08-12 12:48:57
dokument Zarządzenie Nr 230/2020 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 w Krzywinie przy ul. Widuchowskiej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:48:32
dokument Zarządzenie Nr 229/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:46:27
dokument Zarządzenie Nr 228/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:44:45
dokument Zarządzenie Nr 227/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:44:14
dokument Zarządzenie Nr 226/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:43:44
dokument Zarządzenie Nr 225/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej. 2020-08-12 12:43:10
dokument Zarządzenie Nr 224/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gmina Widuchowa. 2020-08-12 12:42:42
dokument Zarządzenie Nr 223/2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gmina Widuchowa. 2020-08-12 12:42:13
dokument Zarządzenie Nr 222/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 12:41:47
dokument Zarządzenie Nr 221/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Widuchowej. 2020-08-12 12:41:21
dokument Zarządzenie Nr 220/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:40:48
dokument Zarządzenie Nr 219/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 12:40:08
dokument Zarządzenie Nr 218/2020 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2020-08-12 12:39:36
dokument Zarządzenie Nr 217/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-08-12 12:39:12
dokument Zarządzenie Nr 216/2020 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. 2020-08-12 12:38:48
dokument Zarządzenie Nr 215/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 11:02:33
dokument Zarządzenie Nr 214/2020 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2020-08-12 11:02:06
dokument Zarządzenie Nr 213/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 11:01:41
dokument Zarządzenie Nr 212/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-08-12 11:01:04
dokument Zarządzenie Nr 211/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 11:00:06
dokument Zarządzenie Nr 210/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:59:41
dokument Zarządzenie Nr 209/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:59:19
dokument Zarządzenie Nr 208/2020 w sprawie rozszerzenia bezpośredniej obsługi interesantów przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Widuchowa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2020-08-12 10:58:54
dokument Zarządzenie Nr 207/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-08-12 10:58:21
dokument Zarządzenie Nr 206/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:57:51
dokument Zarządzenie Nr 205/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:57:24
dokument Zarządzenie Nr 204/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-08-12 10:56:58
dokument Zarządzenie Nr 203/2020 w sprawie wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:56:32
dokument Zarządzenie Nr 202/2020 w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-08-12 10:56:04
dokument Zarządzenie Nr 201/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej. 2020-08-12 10:55:30
dokument Zarządzenie Nr 200/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Bolkowice i Kłodowo". 2020-05-08 11:09:12
dokument Zarządzenie Nr 199/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-08 11:09:00
dokument Zarządzenie Nr 198/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:32:39
dokument Zarządzenie Nr 197/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:29:56
dokument Zarządzenie Nr 196/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-05-07 11:27:45
dokument Zarządzenie Nr 195/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-05-07 11:27:11
dokument Zarządzenie Nr 194/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:26:43
dokument Zarządzenie Nr 193/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:26:09
dokument Zarządzenie Nr 192/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:25:36
dokument Zarządzenie Nr 191/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2020-05-07 11:25:02
dokument Zarządzenie Nr 190/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:24:00
dokument Zarządzenie Nr 189/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:23:30
dokument Zarządzenie Nr 188/2020 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:22:55
dokument Zarządzenie Nr 187/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2020-05-07 11:22:23
dokument Zarządzenie Nr 186/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:21:51
dokument Zarządzenie Nr 185/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:21:10
dokument Zarządzenie Nr 184/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:20:34
dokument Zarządzenie Nr 183/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowań konkursowych w sprawie naborów na wolne stanowiska urzędnicze. 2020-05-07 11:19:55
dokument Zarządzenie Nr 182/2020 w sprawie zmiany harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2020/2021. 2020-05-07 11:19:26
dokument Zarządzenie Nr 181/2020 zmieniające zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzania regulaminów, przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości. 2020-05-07 11:17:46
dokument Zarządzenie Nr 180/2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych związanych z realizacją przedsięzwięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej". 2020-05-07 11:17:09
dokument Zarządzenie Nr 179/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-05-07 11:16:07
dokument Zarządzenie Nr 178/2020 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji. 2020-05-07 11:15:34
dokument Zarządzenie Nr 177/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-05-07 11:15:07
dokument Zarządzenie Nr 176/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-05-07 11:14:33
dokument Zarządzenie Nr 175/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2020/2021. 2020-02-28 14:18:54
dokument Zarządzenie Nr 174/2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku. 2020-02-28 14:18:27
dokument Zarządzenie Nr 173/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu. 2020-02-28 14:18:04
dokument Zarządzenie Nr 172/2020 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-02-28 14:17:36
dokument Zarządzenie Nr 171/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-02-28 14:17:12
dokument Zarządzenie Nr 170/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-02-28 14:16:47
dokument Zarządzenie Nr 169/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-02-07 08:46:33
dokument Zarządzenie Nr 168/2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2020-02-07 08:41:39
dokument Zarządzenie Nr 167/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 2020-02-04 08:11:28
dokument Zarządzenie Nr 166/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2020-02-03 12:10:08
dokument Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-01-31 13:20:06
dokument Zarządzenie Nr 164/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-01-31 13:09:18
dokument Zarządzenie Nr 163/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku. 2020-01-30 11:19:07
dokument Zarządzenie Nr 162/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku. 2020-01-30 11:18:41
dokument Zarządzenie Nr 161/2020 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2020-01-30 11:18:12
dokument Zarządzenie Nr 160/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-01-24 11:14:19
dokument Zarządzenie Nr 159/2020 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2020-01-24 11:13:52
dokument Zarządzenie Nr 158/2020 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2020-01-24 11:13:20
dokument Zarządzenie Nr 154/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2020-01-24 11:12:53
dokument Zarządzenie Nr 157/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 10.02.2020 do 31.12.2020 r. 2020-01-16 15:12:23
dokument Zarządzenie Nr 156/2020w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 10.02.2020 r. do 31.12.2020 r. 2020-01-16 15:00:49
dokument Zarządzenie Nr 155/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-01-16 14:51:49
dokument Zarządzenie Nr 153/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. 2020-01-15 15:25:52
dokument Zarządzenie Nr 152/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2020-01-15 15:25:04
dokument Zarządzenie Nr 151/2020 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2020-01-15 15:24:20