Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/263/2005 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA Nr XXIX/263/2005
RADY GMINY WIDUCHOW
A
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457 ) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 143,poz.1199,Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419,Nr 175,poz.1462, Nr 179,poz.1484) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,Nr 169,poz.1419, Nr 175,poz.1462,Nr 179,poz.1484) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz. 1365,Nr 179, poz.1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/177/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/263/2005
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 listopada 2005r.

Zgodnie z ustawą Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory deklaracji i wzory informacji podatkowych obowiązujące na terenie gminy.
Dotychczasowe wzory informacji poszczególnych podatków składane przez osoby fizyczne wyodrębnione niżej jako:
- informacja w sprawie podatku rolnego,
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do celów podatku od nieruchomości,
- informacja w sprawie podatku leśnego
Obecnie informacje te zawarte zostały w jednym formularzu informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Powyższa zmiana usprawni podatnikom sposób wypełniania danych informacyjnych.
W informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz w wzorach deklaracji podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego zawarto informacje o zaokrąglaniu podstaw opodatkowani i kwot podatku, ponieważ od 1.01.2006r. wchodzi w życie zmiana przepisu art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa / Dz.U, z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm./ z którego wynika, iż podstawy opodatkowania i kwoty podatku zaokrągla się do pełnych złotych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_u263.doc (DOC, 603.50Kb) 2005-12-02 09:35:16 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:35:16