Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/261/2005 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr XXIX/261/2005
RADY GMINY WIDUCH
OWA
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 10 ust. 1, 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 roku Dz.U.Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039,Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r.Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz.2782, z 2005r.Nr 130, poz,1087, Nr 143, poz,1199 Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 t - do 5,5 t włącznie - 600,00 zł
b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie - 800,00 zł
c) powyżej 9 t - poniżej 12 t. - 1.000,00 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejsze uchwały.
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t - poniżej 12 t. - 1.000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 t. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
a) od 7,0 t - poniżej 12 t. - 1.000,00 zł
b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł

§ 2.Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe służące do wywozu odpadów komunalnych.

§ 3.Obniża się stawki podatku od środków transportowych wymienionych w § 1 pkt 1 a- c, pkt 2 a, pkt 3 a, pkt 4, wyprodukowanych w latach:
a) 1985 - 1990 r. o 1,0 %,
b) 1991 - 1995 r. o 2,0 %,
c) 1996 r. o 3,0 %.

§ 4. Obniża się stawki podatku od środków transportowych wymienionych w § 1 pkt 1 a-c, pkt 2 a, pkt 4, od pojazdów posiadających katalizatory spalin o 2,0 %.

§ 5. W przypadku prawa do obniżenia stawki podatku z obu tytułów o których mowa w § 3 i § 4 uchwały, podatek ustala się przy zastosowaniu obu obniżek łącznie.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7.Traci moc Uchwała XXI/178/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2004r.w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/261/2005
Rady Gminy Widuch
owa
z dnia 26 listopada 2004 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych.
Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z 13 października 2005r. /MP z 26 października Nr 62 poz.859/
Poniżej przedstawia się wysokość maksymalnych stawek podatku od środków transportowych określonych na 2005 i na rok 2006 rok oraz stawki obowiązujące na terenie gminy Widuchowa w 2005r.

Stawki maks. 2005 r.

Stawki obow. 2005 r.

Stawki maks 2006 r.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 t - do 5,5 t włącznie

640,37 zł

600,00

656,38

b) powyżej 5,5 t - do 9,0 włącznie

1.067,27 zł

800,00

1.093,96

c) powyżej 9,0 t - do 12 włącznie

1.280,73 zł

1.000,00

1.312,75

c) powyżej 9,0 t - do 12 włącznie

2.444,04 zł

załącznik Nr 1

2.505,15

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t - i poniżej 12 ton

1.494,18 zł

1.000,00

1.531,54

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

- do 36 ton włącznie

1.889,06 zł

załącznik Nr 2

1.936,29

- powyżej 36 ton

2.444,04 zł

załącznik Nr 2

2.505,15

3) od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

a/ od 7,0 t i poniżej 12 t

1.280,73 zł

1.000,00

1.312,75

b/ równą lub wyższą niż 12 t

- do 36 t włącznie

1.494,18 zł

załącznik Nr 3

1.531,54

- powyżej 36 ton

1.889,06 zł

załącznik Nr 3

1.936,29

4)od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a/ mniejszej niż 30 miejsc

1.494,18 zł

1.000,00

1.531,54

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.889,06 zł

1.400,00

1.936,29

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe służące do wywozu odpadów komunalnych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za__cznik_do_u261.doc (DOC, 68.50Kb) 2005-12-02 09:33:28 336 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:33:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:33:28