Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/98/2003 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.


UCHWAŁA NR XI/98/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej za prowadzony handel na terenie gminy Widuchowa w wysokości - 15,00 zł.
§ 2.1. Wyznacza się na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 50 % zainkasowanej sumy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/172/1996 Rady Gminy Widuchowa z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/98/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 26 listopada 2003 r.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy ustala wysokość opłaty targowej na terenie swojej gminy w drodze uchwały.
Górna stawka dzienna opłaty targowej ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. wynosi 579, 32 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-01-2005 16:24:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-01-2005 16:24:08