Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W 2019 ROKU

 

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 30 stycznia 2019 roku.

1. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej w 2019 roku.

2. Kandydatami komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok. 11), z dopiskiem „Nabór do komisji opiniującej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku” do 13 lutego 2019 r.

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Kandydaci na członka komisji konkursowej powinni spełniać następujące kryteria:
- są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności,
- akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.

6. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

7. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

8. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.

9. Zadania komisji konkursowej:
- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty,

10. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu - o dokładnym terminie posiedzenia wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

11. Informacji na temat naboru udziela Monika Nowicka (tel. 91 4167-255, wew.36).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz_zgloszenia_kandydata_do_pracy_w_komisji_konkursowej_2019..doc (DOC, 45.50Kb) 2019-01-30 14:03:05 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-01-2019 14:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 06-05-2019 08:13:50