Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZARZĄDZENIE Nr 567/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 listopada 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1-3 i 27 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.395, ze zm. z 2018 r., poz. 398, poz. 650, poz. 62, poz. 398) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz.1432),Wójt Gminy Widuchowa, zarządza co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie spisu z natury w następujących polach spisowych:
1) Urząd Gminy Widuchowa
2) teren niestrzeżony

§ 2. Spisem z natury należy objąć środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (kasa), papiery wartościowe (weksle, czeki, akcje, bony), materiały, środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie niestrzeżonym, z wyłączeniem nieruchomości, maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie niestrzeżonym, składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek, powierzonych do używania dla Urzędu Gminy, druki ścisłego zarachowania.

§ 3. Określa się terminy:
a) rozpoczęcie spisu z natury na dzień 01.12.2018,
b) zakończenie spisu z natury na dzień 31.12.2018.

§ 4. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, będącą jednocześnie Zespołem Spisowym, która przeprowadzi spis z natury w następującym składzie:
1) Anna Rogalska - przewodniczący
2) Magdalena Kwiatkowska - członek
3) Mariola Miskis - członek

Osoby powołane na członków zespołu ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie spisu z natury.

§ 5. Inwentaryzację składników majątku w drodze spisu z natury wymienionych w § 2 należy przeprowadzić na dzień 31.12.2018 r. Ustalenie stanu nastąpi zgodnie z art.26 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. z 2018 r., poz. 398, poz. 650, poz. 62, poz. 398).

§ 6. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 7. Szkolenie i instruktaż dla członków komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy zostanie przeprowadzone dnia 22.11.2018 r. przez głównego księgowego.

§ 8. Inwentaryzacją w drodze potwierdzenia sald należy objąć składniki majątku, stosownie wymienione w obowiązującej instrukcji inwentaryzacyjnej. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald i weryfikacji stosuje się zasady instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 9. Inwentaryzacji składników majątku w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansów w uzgodnieniu z pracownikami merytorycznymi w zakresie:
- środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony,
- gruntów,
- powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów,
- należności w tym udzielonych pożyczek,
- należności spornych,
- należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
- należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- funduszy jednostki, funduszy specjalnych i funduszy celowych,
- rozliczeń czynnych i biernych.

§ 10. Wyceny majątku dokona osoba prowadząca księgi inwentarzowe, bądź wyznaczony pracownik.

§ 11. Zobowiązuję osoby odpowiedzialne materialnie do uporządkowania majątku oraz do uzgodnienia stanu z ewidencją księgową (osobą prowadzącą księgi inwentarzowe).

§ 12. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do złożenia sprawozdania końcowego z przebiegu inwentaryzacji (spisu z natury) do dnia 15.01.2019 r.

§ 13. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej przy współudziale osoby prowadzącej księgi inwentarzowe do sporządzenia protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji w terminie do dnia 15.01.2019 r. i dostarczenie do opinii Radcy Prawnego i Skarbnika do dnia 15.01.2019 r.

§ 14. Wyniki inwentaryzacji zatwierdzone przez Kierownika jednostki podlegają ujęciu w księgach roku obrotowego, na który była dokonywana inwentaryzacja.

§ 15. Za sprawny i terminowy przebieg inwentaryzacji odpowiada przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 16. Harmonogram inwentaryzacji składników majątkowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik do z567-18.doc (DOC, 46.50Kb) 2018-12-03 10:03:55 461 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-12-2018 10:03:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-12-2018 10:06:13