Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o zebraniu wszystkich dowodów i zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne.

Widuchowa, dnia 16 października 2018 r.

 

ISR.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 w zw. z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej jako „KPA.”), art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej jako „u.u.i.ś.”)

zawiadamiam

o zebraniu wszystkich dowodów i zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Żelechowo” o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo” przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Żelechowo” o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne.

Informuję o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie do dnia
6 listopada 2018 r.

Akta sprawy dostępnie są do wglądu w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa (pok. 14), od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widuchowa, Sołectwach Żelechowo, Żarczyn oraz poprzez udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, jest dzień wskazany w nagłówku niniejszego pisma.

 

 

 

 

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy-Kłos

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-10-2018 09:53:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-10-2018 09:55:09