Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.


ZARZĄDZENIE Nr 536/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z 2018 r. poz. 1394) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r. poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej dokonując przeniesień wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w ten sposób, że
1) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, (plan finansowy Urzędu Gminy Widuchowa) o kwotę - 50.961 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania Gminy z zakresu oświaty i wychowania przypadające do realizacji dla:
a) Szkoły Podstawowej w Krzywinie o kwotę - 4.162 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80150, § 4010, o kwotę - 4.162 zł
b) Szkoły Podstawowej w Widuchowej o kwotę - 46.799 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80150, § 4010, o kwotę - 46.799 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 536 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 240/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 238/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne , zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 277/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- decyzją Nr 173/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
- decyzją Nr 194/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu udziału w szkoleniach.

Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

Wójt rozwiązuje rezerwę ogólną na:
- wydatki związane z organizacją dożynek - 17.000 zł;

Wójt rozwiązuję rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie:
- 4.162 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Krzywinie;
- 46.799 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Widuchowej;

Zarządzenie koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki do z536-18.doc (DOC, 293.50Kb) 2018-09-17 13:02:51 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:02:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:02:51