Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 463/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm. z 2017 r. poz. 2232)Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wysokość stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa wydzierżawionych na okres do 3 lat oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w następującej wysokości:
1) za dzierżawę gruntów na których prowadzona jest działalność gospodarcza:
a) o branży spożywczej - 2,72 zł za 1 m2 miesięcznie,
b) o branży przemysłowej - 2,53 zł za 1 m2 miesięcznie,
c) od pozostałej działalności - 0,89 zł za 1 m2 miesięcznie;
2) za dzierżawę gruntów pod garażami - 0,86 zł za 1 m2 miesięcznie;
3) za dzierżawę gruntów pod budynkami gospodarczymi - 0,49 zł za 1 m2 miesięcznie;
4) za dzierżawę pozostałych gruntów do 100 m2 - 0,16 zł za 1 m2 miesięcznie;
5) za dzierżawę pozostałych gruntów powyżej 100 m2 - 0,16 zł za 1 m2 rocznie;
6) za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo roczny czynsz dzierżawny ustala się w następujący sposób:
a) za powierzchnię do 200 m2 - po 0,29 zł za 1 m2,
b) za powierzchnię od 201 m2 - 500 m2 - 54,86 zł + 0,10 zł za 1 m2 nadwyżki ponad 200 m2,
c) za powierzchnię od 501 m2 - 1000 m2 - 90,61 zł + 0,05 zł za 1 m2 nadwyżki ponad 500 m2,
d) za powierzchnię od 1001 m2 - 2000 m2 - 120,43 zł + 0,02 zł za 1 m2 nadwyżki ponad 1000 m2,
e) za powierzchnię od 2001 m2 - 3000 m2 - 144,29 zł + 0,01 zł za 1 m2 nadwyżki ponad 2000 m2,
f) za powierzchnię ponad 3001 m2 - 156,22 zł + 0,015 zł za 1 m2 nadwyżki ponad 3000 m2;
7) grunt pod pojemniki na odzież używaną - 30,14 zł za 1 pojemnik w stosunku miesięcznym;
8) grunty wydzierżawione pod urządzenia rozrywkowe-(wesołe miasteczko, karuzele, strzelnice, cyrk, inne imprezy reklamowo-komercyjne):
a) do 7 dni włącznie - 301,43 zł,
b) powyżej 7 dni - 301,43 zł + 150,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień;
9) Bilbordy i banery reklamowe za 1 m2 powierzchni reklamowej - 40,19 zł miesięcznie;
10) Za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy Widuchowa bez tytułu prawnego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie wyniesie 200 % stawek czynszu dzierżawnego określonych w niniejszym zarządzeniu dla danego przedmiotu najmu lub dzierżawy.

2. Ustalone stawki czynszu oraz opłata, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 10 podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalenie zwaloryzowanej wysokości czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli przez wydzierżawiającego/wynajmującego.

3. Do stawek czynszu wymienionych w ust.1 pkt 1-5 oraz pkt 7 - 10 doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 335/2017 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-01-2018 09:26:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-01-2018 09:26:09