Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 458/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 02 stycznia 2018 r.

 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, poz. 2201) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Rokiem obrotowym w Urzędzie Gminy jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

§ 2. Ustala się metody wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania wyniku finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się zakładowy plan kont zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych wraz z opisem systemu informatycznego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokumentację księgową, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe zwane dalej także „zbiorami” należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ochrona danych dla ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera polega na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych opisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych i chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.

Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w oryginalnej postaci w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze.

§ 6. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:
1) książki i inne zbiory biblioteczne;
2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
3) odzież i umundurowanie;
4) meble i dywany;
5) inwentarz żywy;
6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio ustawy i rozporządzenia szczegółowe.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 228/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki do z458-18.doc (DOC, 300.50Kb) 2018-01-26 09:23:42 4290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-01-2018 09:23:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-01-2018 09:23:42