Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-15 15:02:50
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-03 13:38:22
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:38:00
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-03 13:36:24
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:36:07
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:35:32
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2019-01-03 13:33:36
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-03 13:33:19
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-01-03 13:33:05
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". 2018-12-05 10:22:32
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-12-05 10:22:14
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-12-05 10:21:15
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2018-12-05 10:20:59
dokument Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2018-12-03 10:03:55
dokument Zarządzenie Nr 566/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". 2018-12-03 10:03:35
dokument Zarządzenie Nr 565/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-12-03 10:03:19
dokument Zarządzenie Nr 564/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:09:45
dokument Zarządzenie Nr 563/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:09:23
dokument Zarządzenie Nr 562/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2018-11-13 12:08:59
dokument Zarządzenie Nr 561/2018 w sprawie odwołania Pani Grażyny Magdziak ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2018-11-13 12:08:39
dokument Zarządzenie Nr 560/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:08:17
dokument Zarządzenie Nr 559/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2018-11-13 12:07:24
dokument Zarządzenie Nr 558/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:06:56
dokument Zarządzenie Nr 557/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:06:36
dokument Zarządzenie Nr 556/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu. 2018-11-13 12:06:07
dokument Zarządzenie Nr 555/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:05:41
dokument Zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:05:15
dokument Zarządzenie Nr 553/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:04:47
dokument Zarządzenie Nr 552/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-11-13 12:04:22
dokument Zarządzenie Nr 551/2018 w spawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osoby fizycznej. 2018-11-13 12:03:59
dokument Zarządzenie Nr 550/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-11-13 12:03:35
dokument Zarządzenie Nr 549/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-11-13 12:03:04
dokument Zarządzenie Nr 548/2018 w w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2018-10-10 10:56:28
dokument Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-10-10 10:56:02
dokument Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2018-10-10 10:55:41
dokument Zarządzenie Nr 545/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-10-10 10:55:27
dokument Zarządzenie Nr 544/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-09-17 13:05:47
dokument Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:05:24
dokument Zarządzenie Nr 542/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2018-09-17 13:05:02
dokument Zarządzenie Nr 541/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:04:40
dokument Zarządzenie Nr 540/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:04:21
dokument Zarządzenie Nr 539/2018 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:03:57
dokument Zarządzenie Nr 538/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:03:36
dokument Zarządzenie Nr 537/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-09-17 13:03:15
dokument Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-09-17 13:02:51
dokument Zarządzenie Nr 535/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-09-14 17:55:37
dokument Zarządzenie Nr 534/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". 2018-09-14 17:55:07
dokument Zarządzenie Nr 533/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-09-14 17:54:42
dokument Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2018-09-14 17:52:40
dokument Zarządzenie Nr 531/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2018-09-14 17:51:33
dokument Zarządzenie Nr 530/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-09-14 17:49:03
dokument Zarządzenie Nr 529/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-08-01 14:48:26
dokument Zarządzenie Nr 528/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-07-30 10:48:54
dokument Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". 2018-07-30 10:48:39
dokument Zarządzenie Nr 526/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". 2018-07-30 10:48:20
dokument Zarządzenie Nr 525/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-07-30 10:48:02
dokument Zarządzenie Nr 524/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2018-07-10 12:14:52
dokument Zarządzenie Nr 523/2018 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2018-07-10 12:14:23
dokument Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-07-10 12:14:05
dokument Zarządzenie Nr 521/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:19:01
dokument Zarządzenie Nr 520/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-06-28 14:18:51
dokument Zarządzenie Nr 519/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu. 2018-06-28 14:18:34
dokument Zarządzenie Nr 518/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-06-28 14:18:20
dokument Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:18:10
dokument Zarządzenie Nr 516/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzecich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-06-28 14:17:51
dokument Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:17:39
dokument Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:17:25
dokument Zarządzenie Nr 513/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:13:36
dokument Zarządzenie Nr 512/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:11:42
dokument Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2018-06-28 14:11:00
dokument Zarządzenie Nr 510/2018 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2018-06-28 14:10:46
dokument Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:10:35
dokument Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-06-28 14:10:24
dokument Zarządzenie Nr 507/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:07:01
dokument Zarządzenie Nr 506/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku oraz gruntu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:05:24
dokument Zarządzenie Nr 505/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanej stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-06-28 14:05:12
dokument Zarządzenie Nr 504/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:04:59
dokument Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-06-28 14:04:46
dokument Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-05-14 15:16:14
dokument Zarządzenie Nr 501/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa 2018-05-14 12:08:03
dokument Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa 2018-05-14 11:56:39
dokument Zarządzenie Nr 499/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-05-09 13:48:50
dokument Zarządzenie Nr 498/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-05-09 13:48:30
dokument Zarządzenie Nr 497/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-05-09 13:48:17
dokument Zarządzenie Nr 496/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, następujących środków trwałych. 2018-04-27 08:59:00
dokument Zarządzenie Nr 495/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2018-04-27 08:58:34
dokument Zarządzenie Nr 494/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-04-27 08:58:10
dokument Zarządzenie Nr 493/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-04-27 08:57:42
dokument Zarządzenie Nr 492/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:57:03
dokument Zarządzenie Nr 491/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:56:39
dokument Zarządzenie Nr 490/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:56:15
dokument Zarządzenie Nr 489/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-04-27 08:55:54
dokument Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-04-27 08:55:28
dokument Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-04-27 08:54:59
dokument Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2018-04-27 08:54:28
dokument Zarządzenie Nr 485/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-03-06 12:53:37
dokument Zarządzenie Nr 484/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-03-06 12:53:22
dokument Zarządzenie Nr 483/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:52:12
dokument Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2018-03-06 12:51:52
dokument Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:51:07
dokument Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:48:36
dokument Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:46:18
dokument Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-03-06 12:36:16
dokument Zarządzenie Nr 477/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:26:15
dokument Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2018-03-06 12:25:45
dokument Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-03-06 12:25:22
dokument Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-02-09 13:04:46
dokument Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-02-09 13:04:32
dokument Zarządzenie Nr 472/2018 w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Widuchowa. 2018-02-02 13:44:04
dokument Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. 2018-02-02 13:43:04
dokument Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-02 13:42:29
dokument Zarządzenie Nr 469/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-02 13:42:00
dokument Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2018/2019. 2018-02-02 13:40:46
dokument Zarządzenie Nr 467/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-02-02 13:40:02
dokument Zarządzenie Nr 466/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-01-26 09:27:18
dokument Zarządzenie Nr 465/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:56
dokument Zarządzenie Nr 464/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:33
dokument Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:09
dokument Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-01-26 09:25:43
dokument Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:25:06
dokument Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2018-01-26 09:24:37
dokument Zarządzenie Nr 459/2018 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:24:17
dokument Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:23:42
dokument Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2018-01-26 09:22:35