Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/197/2005 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Widuchowa na pomoc społeczną w postaci gorących posiłków dla uczniów z terenu Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXIII/197/2005
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Widuchowa na pomoc społeczną w postaci gorących posiłków dla uczniów z terenu Gminy Widuchowa uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz kl. „0” w roku 2005.

Na podstawie art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenie z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku nieodpłatnie przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Widuchowa, gdy dochód w jego rodzinie nie przekracza 200 % dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na świadczenia, o których mowa w § 1 podlegają w całości zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. O obowiązku zwrotu wydatków na posiłek przez rodziców orzeka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Wpłaty należności dokonuje się na konto budżetu Gminy Widuchowa.

§ 5. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do odstąpienia od żądania zwrotu całości lub części wydatków poniesionych na udzielone świadczenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/197/2005
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Uchwała Rady Gminy Widuchowa ustala zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Widuchowa na pomoc społeczną w postaci gorących posiłków ze środków własnych gminy przyznanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593). Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”. Kryterium dochodowym na osobę w rodzinie wynoszącym 316,00 zł wg ustawy o pomocy społecznej jest to kwota niska i wielu uczniom z rodzin biednych, wielodzietnych i patologicznych zamknięto by możliwość korzystania z bezpłatnych posiłków w szkole. Podjęcie powyższej Uchwały umożliwia korzystanie z bezpłatnych posiłków w szkole dla wielu uczniów potrzebujących właśnie takiej pomocy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-02-2005 12:24:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-02-2005 12:24:26