Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 456/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2018-01-26 09:21:04
dokument Zarządzenie Nr 455/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2018-01-05 15:30:18
dokument Zarządzenie Nr 454/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-01-05 15:28:42
dokument Zarządzenie Nr 453/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2018-01-05 15:22:38
dokument Zarządzenie Nr 452/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 2018-01-05 15:22:23
dokument Zarządzenie Nr 451/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2018-01-05 15:22:03
dokument Zarządzenie Nr 450/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2018-01-05 15:21:07
dokument Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". 2017-11-30 10:17:19
dokument Zarządzenie Nr 448/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-30 10:17:02
dokument Zarządzenie Nr 447/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-11-30 10:16:39
dokument Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-11-30 10:16:21
dokument Zarządzenie Nr 445/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-30 10:16:06
dokument Zarządzenie Nr 444/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-11-30 10:15:51
dokument Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-23 10:14:25
dokument Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-23 10:13:55
dokument Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2017-11-23 10:11:52
dokument Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:11:20
dokument Zarządzenie Nr 439/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:11:06
dokument Zarządzenie Nr 438/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2017-11-23 10:10:33
dokument Zarządzenie Nr 437/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-11-23 10:10:01
dokument Zarządzenie Nr 436/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:09:20
dokument Zarządzenie Nr 435/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu siedemnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa . 2017-11-23 10:08:51
dokument Zarządzenie Nr 434/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzynastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:08:28
dokument Zarządzenie Nr 433/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-11-23 10:06:25
dokument Zarządzenie Nr 432/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2017-10-20 14:33:20
dokument Zarządzenie Nr 431/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-10-11 10:59:53
dokument Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-10-11 10:57:06
dokument Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-10-09 12:34:15
dokument Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2017-10-04 14:41:34
dokument Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2017-10-04 14:40:56
dokument Zarządzenie Nr 426/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2017-10-04 14:40:29
dokument Zarządzenie Nr 425/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-10-04 14:40:09
dokument Zarządzenie Nr 424/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-09-22 14:05:36
dokument Zarządzenie Nr 423/2017 w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. 2017-09-22 14:05:13
dokument Zarządzenie Nr 422/2017 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-09-22 14:04:50
dokument Zarządzenie Nr 421/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:09:19
dokument Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:08:44
dokument Zarządzenie Nr 419/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:08:19
dokument Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-09-20 10:05:10
dokument Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". 2017-09-20 10:04:39
dokument Zarządzenie Nr 416/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2017-09-20 10:04:13
dokument Zarządzenie Nr 415/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-09-20 10:03:43
dokument Zarządzenie Nr 414/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2017-09-20 10:03:13
dokument Zarządzenie Nr 413/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-08-30 14:08:37
dokument Zarządzenie 412/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-08-30 09:29:59
dokument Zarządzenie 411/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-08-30 09:29:43
dokument Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-18 12:54:18
dokument Zarządzenie Nr 409/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-08-03 15:12:33
dokument Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-08-03 15:12:20
dokument Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2017". 2017-07-28 13:10:10
dokument Zarządzenie Nr 406/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:21:17
dokument Zarządzenie Nr 405/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:20:42
dokument Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:20:18
dokument Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-07-27 15:19:54
dokument Zarządzenie Nr 402/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-07-06 10:02:02
dokument Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-07-06 10:01:48
dokument Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-07-06 10:01:25
dokument Zarządzenie Nr 399/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2017-07-06 10:01:07
dokument Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-07-06 10:00:50
dokument Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-06-30 14:32:41
dokument Zarządzenie Nr 396/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-30 09:37:44
dokument Zarządzenie Nr 395/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:36:37
dokument Zarządzenie Nr 394/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:36:07
dokument Zarządzenie Nr 393/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-06-30 09:35:42
dokument Zarządzenie Nr 392/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:35:12
dokument Zarządzenie Nr 391/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa zbywanego w trybie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego. 2017-06-30 09:34:49
dokument Zarządzenie Nr 390/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:34:26
dokument Zarządzenie Nr 389/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:34:04
dokument Zarządzenie Nr 388/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwunastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:33:38
dokument Zarządzenie Nr 387/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa . 2017-06-30 09:32:49
dokument Zarządzenie Nr 386/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:32:18
dokument Zarządzenie Nr 385/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-30 09:31:13
dokument Zarządzenie Nr 384/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-06-30 09:30:44
dokument Zarządzenie Nr 383/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2017-06-06 11:06:50
dokument Zarządzenie Nr 382/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-06-06 11:06:36
dokument Zarządzenie Nr 381/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-06-06 11:06:22
dokument Zarządzenie Nr 380/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2017-06-01 09:52:00
dokument Zarządzenie Nr 379/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-06-01 09:51:47
dokument Zarządzenie Nr 378/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-06-01 09:51:29
dokument Zarządzenie Nr 377/2017 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 2017-05-17 09:15:02
dokument Zarządzenie Nr 376/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Mazurkowi, któremu powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2017-05-16 10:29:33
dokument Zarządzenie Nr 375/2017 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Panu Sławomirowi Mazurkowi. 2017-05-16 10:29:19
dokument Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-05-16 10:29:05
dokument Zarządzenie Nr 373/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-05-12 15:20:44
dokument Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2017-05-12 15:20:14
dokument Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2017-05-12 15:19:31
dokument Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-05-12 15:19:08
dokument Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-05-12 15:18:49
dokument Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2017/2018 2017-04-12 15:20:11
dokument Zarządzenie Nr 367/2017 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. 2017-04-12 15:19:41
dokument Zarządzenie Nr 366/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:18:46
dokument Zarządzenie Nr 365/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:18:27
dokument Zarządzenie Nr 364/2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:18:05
dokument Zarządzenie Nr 363/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-04-12 15:17:36
dokument Zarządzenie Nr 362/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2016. 2017-04-12 15:17:03
dokument Zarządzenie Nr 361/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:16:35
dokument Zarządzenie Nr 360/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:16:11
dokument Zarządzenie Nr 359/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-04-12 15:15:48
dokument Zarządzenie Nr 358/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:52:45
dokument Zarządzenie Nr 357/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:52:22
dokument Zarządzenie Nr 356/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:52:01
dokument Zarządzenie Nr 355/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:51:33
dokument Zarządzenie Nr 354/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:50:54
dokument Zarządzenie Nr 353/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze piątych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2017-03-16 10:50:32
dokument Zarządzenie Nr 352/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-03-16 10:50:11
dokument Zarządzenie Nr 351/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-03-16 10:49:44
dokument Zarządzenie Nr 350/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-03-16 10:49:17
dokument Zarządzenie Nr 349/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:48:54
dokument Zarządzenie Nr 348/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:48:33
dokument Zarządzenie Nr 347/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:48:11
dokument Zarządzenie Nr 346/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:47:49
dokument Zarządzenie Nr 345/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:47:25
dokument Zarządzenie Nr 344/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2017-03-16 10:47:11
dokument Zarządzenie Nr 343/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-02-24 13:10:05
dokument Zarządzenie Nr 342/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-02-07 14:30:42
dokument Zarządzenie Nr 341/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2017-02-07 14:30:20
dokument Zarządzenie Nr 340/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:25:57
dokument Zarządzenie Nr 339/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-02-07 14:25:32
dokument Zarządzenie Nr 338/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-02-07 14:24:57
dokument Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 r. 2017-02-07 14:24:23
dokument Zarządzenie Nr 336/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-02-07 14:23:57
dokument Zarządzenie Nr 335/2017 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:23:26
dokument Zarządzenie Nr 334/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:22:56
dokument Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:22:33
dokument Zarządzenie Nr 332/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:22:07
dokument Zarządzenie Nr 331/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:21:44
dokument Zarządzenie Nr 330/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-02-07 14:21:22
dokument Zarządzenie Nr 329/2017 w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2017-02-07 14:20:59
dokument Zarządzenie Nr 328/2017 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2017-02-07 14:20:24