Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Rady VII kadencji Nr XVII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVII/203/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Gryfino o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Widuchowa i będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino. 2017-01-19 10:08:10
dokument Uchwała Nr XVII/202/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa. 2017-01-19 10:04:18
dokument Uchwała Nr XVII/201/2016 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa. 2017-01-19 10:03:47
dokument Uchwała Nr XVII/200/2016 uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2017-01-19 10:03:10
dokument Uchwała Nr XVII/199/2016 uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-01-19 10:02:42
dokument Uchwała Nr XVII/198/2016 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-01-19 10:02:09
dokument Uchwała Nr XVII/197/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2017-01-19 10:01:38
dokument Uchwała Nr XVII/196/2016 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2017-01-19 10:01:06
dokument Uchwała Nr XVII/195/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. 2017-01-19 10:00:34
dokument Uchwała Nr XVII/194/2016 w sprawie zlecenia zadania Komisji Finansów i Gospodarki. 2017-01-19 10:00:02
dokument Uchwała Nr XVII/193/2016 w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego. 2017-01-19 09:59:36
dokument Uchwała Nr XVII/192/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019. 2017-01-19 09:55:07
dokument Uchwała Nr XVII/191/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2017-01-19 09:54:33
dokument Uchwała Nr XVII/190/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 2017-01-19 09:54:07
dokument Uchwała Nr XVII/189/2016 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 2017-01-19 09:53:36
dokument Uchwała Nr XVII/188/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. 2017-01-19 09:53:21
dokument Uchwała Nr XVII/187/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017. 2017-01-19 09:52:14
dokument Uchwała Nr XVII/186/2016 w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego samorządowemu zakładowi budżetowemu. 2017-01-19 09:51:21
dokument Uchwała Nr XVII/185/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016. 2017-01-19 09:50:46