Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/192/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.


UCHWAŁA Nr XXII/192/2004
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/96/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej uchyla się w § 1 pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/192/2004
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808) wprowadziła zmianę do ustawy o opłacie skarbowej polegającą na ustaleniu jednolitej opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy bez względu na rodzaj inwestycji.
W tych okolicznościach przepis § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej stał się bezprzedmiotowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-01-2005 14:38:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-01-2005 14:38:32