Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2016 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Nr XVII/201/2016 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa. 2016-12-21 12:36:58
dokument Projekt uchwały Nr XVII/200/2016 uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2016-12-21 12:36:27
dokument Projekt uchwały Nr XVII/199/2016 uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-12-21 12:35:56
dokument Projekt uchwały Nr XVII/198/2016 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-12-21 12:35:19
dokument Projekt uchwały Nr XVII/197/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2016-12-21 12:34:54
dokument Projekt uchwały Nr XVII/196/2016 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2016-12-21 12:34:29
dokument Projekt uchwały Nr XVII/195/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. 2016-12-21 12:34:02
dokument Projekt uchwały Nr XVII/194/2016 w sprawie zlecenia zadania Komisji Finansów i Gospodarki. 2016-12-21 12:33:36
dokument Projekt uchwały Nr XVII/193/2016 w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego. 2016-12-21 12:33:10
dokument Projekt uchwały Nr XVII/192/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019. 2016-12-21 12:32:48
dokument Projekt uchwały Nr XVII/191/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-12-21 12:32:22
dokument Projekt uchwały Nr XVII/190/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 2016-12-21 12:31:29
dokument Projekt uchwały Nr XVII/189/2016 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 2016-12-21 12:30:56
dokument Projekt uchwały Nr XVII/188/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa 2016-12-21 12:30:28
dokument Projekt uchwały Nr XVII/187/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017 2016-12-21 12:29:51
dokument Projekt uchwały Nr XVII/186/2016 w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego samorządowemu zakładowi budżetowemu. 2016-12-21 12:28:57