Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/188/2004 w sprawie programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami JST na 2005 r.


UCHWAŁA Nr XXII/188/2004
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
1) organizacji pozarządowych,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/188/2004
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest realizacją ustawowego wymogu uchwalenia rocznego programu współpracy. Realizacja programu przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_u188-04.doc (DOC, 38.00Kb) 2005-01-24 14:30:37 283 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-01-2005 14:30:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-01-2005 14:30:37