Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Rady VII kadencji Nr XII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XII/132/2016 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa na lata 2008-2032"- Aktualizacja. 2016-05-23 16:54:48
dokument Uchwała Nr XII/131/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. 2016-05-23 16:54:13
dokument Uchwała Nr XII/130/2016 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-23 16:53:57
dokument Uchwała Nr XII/129/2016 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-23 16:53:39
dokument Uchwała Nr XII/128/2016 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-23 16:53:21
dokument Uchwała Nr XII/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Widuchowa nieruchomości niezabudowanej. 2016-05-23 16:53:07
dokument Uchwała Nr XII/126/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2016-05-23 16:52:39
dokument Uchwała Nr XII/125/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w Rynicy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-05-23 16:52:19
dokument Uchwała Nr XII/124/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-23 16:51:12
dokument Uchwała Nr XII/123/2016 w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. 2016-05-23 16:49:18
dokument Uchwała Nr XII/122/2016 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. 2016-05-23 16:49:04
dokument Uchwała Nr XII/121/2016 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. 2016-05-23 16:48:52
dokument Uchwała Nr XII/120/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Widuchowa i będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna. 2016-05-23 16:48:38
dokument Uchwała Nr XII/119/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo. 2016-05-23 16:47:35
dokument Uchwała Nr XII/118/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa. 2016-05-23 16:46:51
dokument Uchwała Nr XII/117/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa. 2016-05-23 16:26:51
dokument Uchwała Nr XII/116/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2016-05-23 16:26:32
dokument Uchwała Nr XII/115/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-23 16:08:09
dokument Uchwała Nr XII/114/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-23 16:03:27
dokument Uchwała Nr XII/113/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-05-23 16:02:46
dokument Uchwała Nr XII/112/2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2016-05-23 16:00:49
dokument Uchwała Nr XII/111/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016. 2016-05-23 16:00:08
dokument Uchwała Nr XII/110/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2016-05-23 15:56:59