Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2016 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Nr XII/131/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. 2016-05-10 15:50:16
dokument Projekt uchwały Nr XII/130/2016 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-10 15:49:46
dokument Projekt uchwały Nr XII/129/2016 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-10 15:49:19
dokument Projekt uchwały Nr XII/128/2016 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-10 15:48:50
dokument Projekt uchwały Nr XII/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Widuchowa nieruchomości niezabudowanej. 2016-05-10 15:48:23
dokument Projekt uchwały Nr XII/126/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2016-05-10 15:47:49
dokument Projekt uchwały Nr XII/125/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w Rynicy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-05-10 15:46:44
dokument Projekt uchwały Nr XII/124/2016 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-05-10 15:46:13
dokument Projekt uchwały Nr XII/123/2016 w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. 2016-05-10 15:45:14
dokument Projekt uchwały Nr XII/122/2016 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. 2016-05-10 15:44:43
dokument Projekt uchwały Nr XII/121/2016 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 2016-05-10 15:43:36
dokument Projekt uchwały Nr XII/120/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Widuchowa i będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna. 2016-05-10 15:42:54
dokument Projekt uchwały Nr XII/119/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo. 2016-05-10 15:40:24
dokument Projekt uchwały Nr XII/118/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa. 2016-05-10 15:39:52
dokument Projekt uchwały Nr XII/117/2016 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa. 2016-05-10 15:37:31
dokument Projekt uchwały Nr XII/116/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2016-05-10 15:36:53
dokument Projekt uchwały Nr XII/115/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-10 15:36:21
dokument Projekt uchwały Nr XII/114/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-10 15:35:46
dokument Projekt uchwały Nr XII/113/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2016-05-10 15:35:07
dokument Projekt uchwały Nr XII/112/2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2016-05-10 15:34:29
dokument Projekt uchwały Nr XII/111/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016. 2016-05-10 15:33:41
dokument Projekt uchwały Nr XII/110/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2016-05-10 15:33:13