Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko” w gminie Widuchowa

sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XXIX/270/2014
Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 czerwca 2014 r.,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w dniach od 5 stycznia do 27 stycznia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,
w pokoju nr 14 w godzinach od 8.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 19 stycznia 2016 r. o godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Czarnówku.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, czy w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: org@widuchowa.pl do Wójta Gminy Widuchowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02. 2016 r.

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ANNA KUSY-KŁOS

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-12-2015 10:00:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-12-2015 10:01:26