Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego z dnia 26.11.2015 r. podającego informację o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gryfino, 26 listopada 2015 r.

OŚ.602.01.2015.AB

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020 oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.),

STAROSTA GRYFIŃSKI
podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości zapoznania się z Projektem „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020”.

Projekt tego programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16 D, 74-100 Gryfino (parter, pokój nr 12) w godzinach 7.30-15.30. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, www.gryfino.powiat.pl, zakładka komunikaty.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać przez okres 21 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia - art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w formie:

• pisemnej do Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino,
• ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy
ul. 11 Listopada 16D, 74-100 Gryfino (parter pokój nr 12),
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: agata.bazydlo@gryfino.powiat.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Gryfiński Gryfińskiego.

Informacje powyższe w przedmiotowej sprawie zamieszczone zostały na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tablicach ogłoszeń i stronach internetowych gmin Powiatu Gryfińskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-12-2015 08:45:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-12-2015 08:49:06