Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2015 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Nr IX/79/2015w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-11-30 10:12:03
dokument Projekt uchwały Nr IX/78/2015 w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. 2015-11-23 15:07:23
dokument Projekt uchwały Nr IX/77/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-11-19 15:09:59
dokument Projekt uchwały Nr IX/76/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 50 w Ognicy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2015-11-19 15:09:16
dokument Projekt uchwały Nr IX/75/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom. 2015-11-19 15:09:04
dokument Projekt uchwały Nr IX/74/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2015-11-19 15:08:41
dokument Projekt uchwały Nr IX/73/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 2015-11-19 15:08:20
dokument Projekt uchwały Nr IX/72/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Woźniak, tj. kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, do reprezentowania Gminy Widuchowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, w postępowaniu w przedmiocie uzyskania dofinansowania w ramach projektu pn. "Aktywnie w rynek pracy", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Numer naboru: RPZP.07.01.00-IP.02- 32-PO2/15. 2015-11-19 15:07:59
dokument Projekt uchwały Nr IX/71/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. 2015-11-19 15:07:32
dokument Projekt uchwały Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych. 2015-11-19 15:07:09
dokument Projekt uchwały Nr IX/69/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. 2015-11-19 15:06:43
dokument Projekt uchwały Nr IX/68/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-11-19 15:06:22
dokument Projekt uchwały Nr IX/67/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. 2015-11-19 15:06:00
dokument Projekt uchwały Nr IX/66/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015. 2015-11-19 15:05:35