Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/106/2003 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa


UCHWAŁA NR XII/ 106 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 grudnia 2003r.

uchylająca uchwałę w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279; Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/99/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/95/87 Gminnej Rady Narodowej

w Widuchowej z dnia 30 września 1987r. (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego z 1987 r. Nr 8, poz. 93) dla terenów w obrębie geodezyjnym Ognica, przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego, w obszarze części działek o numerach 568 i 618/1 oraz działek

o numerach: 570, 572, 574/1, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 585/1, 590, 591, 592, 593, 613, 614/1, 614/2, 620, 621, 626, o powierzchni 85,97 ha, określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/106/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 grudnia 2003 r.

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w sumie powierzchni poszczególnych wydzielonych jednostek urbanistycznych zawartych w projekcie planu, a sumą powierzchni wynikających z wypisu rejestru gruntów zachodzi konieczność uchylenia Uchwały
Nr XI/99/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.

Zespół autorski opracowujący projekt planu wyliczone planimetrem powierzchnie jednostek planistycznych nie skorygował o wskaźnik wynikający z porównania sumy splanimetrowanych powierzchni jednostek urbanistycznych z sumą powierzchni działek geodezyjnych wchodzących w skład opracowania zawartych w rejestrze gruntów.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_do_uchwaly_106.jpg (JPG, 172.81Kb) 2004-02-06 10:30:09 314 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:30:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:30:09