Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/105/2003 w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok


UCHWAŁA Nr XII/105/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), oraz

art. 4 pkt 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 ( Dz.U. Nr 150, poz. 983, Nr 162, poz. 1119, z 2000 r.

Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r.

Nr 177, poz. 1725, Nr 216, poz. 1826 ), Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2003 rok po stronie dochodów o kwotę - 619.772,00 zł

z tego w :

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 619.772,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 619.772,00 zł

§ 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

powiatów, samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 619.772,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/105/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 grudnia 2003 roku

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę otrzymanych bezzwrotnych środków finansowych z Funduszu SAPARD z przeznaczeniem dofinansowania wykonania inwestycji własnej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami

w Widuchowej”.

Wydatki budżetu gminy o taką kwotę zostały zwiększone Uchwałą Nr VI/54/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2003 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:29:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:29:47