Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/104/2003 w sprawie przekazania w nieodpłatne używanie mienia komunalnego stanowiącego własność gminy


UCHWAŁA Nr XII/104/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie przekazania w nieodpłatne używanie mienia komunalnego stanowiącego własność gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Przekazuje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w nieodpłatne używanie na czas nieokreślony składniki mienia komunalnego stanowiące własność gminy

Widuchowa w celu ich eksploatacji.

2. Wykaz przekazywanego mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Widuchowa do zawarcia stosownej umowy w celu określenia warunków użytkowania przekazanego mienia komunalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XII/104/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 grudnia 2003 r.

Wykaz mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa przekazanego

w nieodpłatne używanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej :

Lp.

Nazwa mienia

Wartość

1.

Przepompownia ścieków P-1

68.705,00

2.

Przepompownia ścieków P-2

83.599,00

3.

Kanalizacja sanitarna w ul. Stromej

74.830,00

4.

Kanalizacja sanitarna w ul. Reymonta

69.900,00

5.

Kanalizacja sanitarna w ul. Robotniczej

88.895,00

6.

Kanalizacja sanitarna w ul. Zielonej

201.526,00

7.

Kanalizacja sanitarna na zlewni P-1

303.048,21

8.

Kanalizacja sanitarna na zlewni P-2

427.713,00

9.

Kanalizacja sanitarna w ul. Krasickiego

103.650,00

RAZEM WARTOŚĆ

1.421.866,21

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/104/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 grudnia 2003 r.

Gmina w roku 2003 wybudowała kanalizację sanitarną w kilku ulicach Widuchowej oraz przepompownie P-1 i P-2, ze środków własnych z udziałem środków z Funduszu SAPARD.

W celu użytkowania i eksploatacji tego mienia, przekazuje się je Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

Warunki jego użytkowania Wójt Gminy określi w umowie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:29:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:29:27