Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/103/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa


UCHWAŁA Nr XII/103/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162,

poz. 1568 ) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r.

Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126,

poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058,

z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niżej wymienione lokale mieszkalne w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym oraz udziałem w działce gruntu nr 144/3 o powierzchni ogólnej 0,1846 ha.

1) lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 25,97 m2, pomieszczenie przynależne 8,25 m2,

udział w 1675/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu,

2) lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 25,97 m2, pomieszczenie przynależne 15,30 m2,

udział w 2021/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu,

3) lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 33,98 m2, pomieszczenie przynależne 41,00 m2,

udział w 3671/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu,

4) lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 28,38 m2, pomieszczenie przynależne 25,40 m2,

udział w 2633/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/103/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 grudnia 2003 r.

Gmina WIDUCHOWA jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 144/3 o pow. 0,1846 ha położonej w obr. Kłodowo.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. W budynku mieszkalnym znajdują się 4 samodzielne lokale mieszkalne.

Najemca lokalu mieszkalnego nr 4 wystąpił z wnioskiem o kupno lokalu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Z wnioskodawczynią umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony, a zatem najemca spełnia przesłanki do nabycia lokalu w trybie bezprzetargowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:28:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:28:57