Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/100/2003 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa


UCHWAŁA Nr XI/ 100 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/316/2002 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, w zakresie określonym w art.15 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana kąta nachylenia połaci dachowych.

§ 3. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik graficzny, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/100 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 listopada 2003 r.

Uchwałą Nr XXXII/316/2002 z dnia 5 lipca 2002 r. Rada Gminy Widuchowa uchwaliła na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego zmianę do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa umożliwiającą m in. realizację, na działkach ewidencyjnych Nr 215 i 219 w obrębie Widuchowa - Międzyodrze gm. Widuchowa, obiektów drogowego przejścia granicznego dla ruchu osobowego: pieszego i rowerowego Gryfino - Mescherin wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Plan ustalił warunki zabudowy określając m.in. dopuszczalną wysokość zabudowy
i kąt nachylenia połaci dachowych. Nastąpiło to w chwili, gdy Inwestor dysponował już opracowanym projektem budowlanym z odmiennie zaprojektowanym pochyleniem połaci dachowych związanym z przyjętym do realizacji pokryciem dachowym.

Ponieważ zmiana, ustalonego w przedmiotowym planie miejscowym, kąta pochylenia połaci dachowych (38o - 40o) odbiega tylko nieznacznie od przyjętego w projekcie budowlanym rozwiązania ( 30o), a projektowany obiekt zyska na estetyce i będzie w istotny sposób tańszy Rada Gminy Widuchowa przystępuje do zmiany przedmiotowego planu
w celu osiągnięcia pełnej zgodności zakładanego rozwiązania projektowego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Koszt opracowania projektu przedmiotowej zmiany w planie poniesie w całości wnioskodawca tj. Biuro Projektowe „ ARCHICON” mgr inż. Iwona Cehak.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_do_uchwaly_100.jpg (JPG, 165.30Kb) 2004-02-05 16:09:47 279 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:09:47