Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2015 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Nr V/51/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2015-05-04 12:43:58
dokument Projekt uchwały Nr V/50/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2015-05-04 12:42:41
dokument Projekt uchwały Nr V/49/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015. 2015-05-04 12:41:47
dokument Projekt uchwały Nr V/48/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy. 2015-05-04 12:41:20
dokument Projekt uchwały Nr V/47/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 2015-05-04 12:40:20
dokument Projekt uchwały Nr V/46/2015 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa na lata 2008-2032"- Aktualizacja 2015-05-04 12:39:45
dokument Projekt uchwały Nr V/45/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2015-05-04 12:39:14
dokument Projekt uchwały Nr V/44/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Widuchowa w związku z ich podziałem. 2015-05-04 12:38:42
dokument Projekt uchwały Nr V/43/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Widuchowa w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. 2015-05-04 12:37:58
dokument Projekt uchwały Nr V/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-05-04 12:37:19
dokument Projekt uchwały Nr V/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-05-04 12:36:32
dokument Projekt uchwały Nr V/40/2015 zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku nr 29 i nr 30 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-05-04 12:36:00
dokument Projekt uchwały Nr V/39/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy, stanowiących własność Gminy Widuchowa 2015-05-04 12:35:17
dokument Projekt uchwały Nr V/38/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2015-05-04 12:34:41
dokument Projekt uchwały Nr V/37/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Widuchowa. 2015-05-04 12:34:10
dokument Projekt uchwały Nr V/36/2015 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Widuchowa. 2015-05-04 12:33:31