Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/97/2003 w sprawie podatku od posiadania psów


UCHWAŁA Nr XI/97/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 1134, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz

art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 )

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość podatku od posiadania psów :

a) od pierwszego psa ............................................................................................... 15,00 zł,

b) od każdego następnego ........................................................................................ 20,00 zł.

§ 2.1. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 września każdego roku u inkasenta - sołtysa lub na konto bankowe Gminy Widuchowa.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w roku podatkowym wówczas należny podatek

oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których ten obowiązek istniał.

Natomiast dla podatku, który powstał po dniu 30 września, ustala się termin zapłaty do dnia

31 grudnia każdego roku.

3. Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu

w drodze egzekucji.

§ 3. Zwalnia się z płatności podatku od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych, stad hodowlanych i obiektów gospodarskich.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/270/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/97/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 listopada 2003 r.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszoną w Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, Rada Gminy uchwala wysokość podatku od posiadanych psów

w drodze uchwały.

Na podstawie wyżej cytowanych ustaw Rada Gminy może wprowadzić przedmiotowe zwolnienia z tego podatku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:02:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:02:17