Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/89/2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanych na czas nie oznaczony stanowiących własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr X/ 89 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanych na czas nie oznaczony stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1.1. Wyraża się zgodę na oddanie Klubowi Sportowemu „HURAGAN” w Lubiczu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 204/3 i część 204/4 o łącznej powierzchni ok. 1,10 ha położonych w obrębie geodezyjnym LUBICZ, w użyczenie na czas nie oznaczony.

2. Szczegółowe warunki oddania w użyczenie określi umowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ 89 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 października 2003 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/3 o ogólnej powierzchni 0,8086 ha, nieruchomości nr 204/4 o pow. 0,9973 ha położonej w obrębie Lubicz. Są to nieruchomości po byłej szkole podstawowej.

Klub sportowy Huragan w Lubiczu wystąpił z wnioskiem o przekazanie przedmiotowych nieruchomości z przeznaczeniem na urządzenie boisko sportowego. Teren ten jest jedynym dogodnym terenem, który można przeznaczyć na budowę boiska sportowego.

Przepisy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowią, iż nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i przepisy Kodeksu cywilnego

zezwalają na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony lub nie oznaczony, dlatego zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie przedmiotowych nieruchomości na czas nie oznaczony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 07-11-2003 15:10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-11-2003 15:10:00