Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/88/2003 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.


UCHWAŁA Nr X/ 88 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Widuchowa od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1/114 o pow. 0,2095 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bolkowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ 88 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 października 2003 r.

Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 1/114 o pow. 0,2095 ha położona w obrębie geodezyjnym stanowi własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej remizy strażackiej

i budynkiem gospodarczym.

Rada Sołecka Sołectwa Bolkowice zamierza obiekt przystosować na świetlicę wiejską, natomiast przyległy teren wykorzystać na boisko sportowe. Gmina w zasobach komunalnych nie posiada gruntów w obrębie Bolkowice, które mogłyby być wykorzystane na ww. cel.

Na gruntach tych Gmina Widuchowa realizować będzie zadanie własne w zakresie upowszechniania kultury i urządzeń sportowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 07-11-2003 15:09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-11-2003 15:09:35