Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/70/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.


UCHWAŁA Nr IX/70/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/23/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/53/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wieloletni program inwestycyjny Gminy Widuchowa

na lata 2003-2005 zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik

do Uchwały Nr IX/70/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/2003

Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2003 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WIDUCHOWA NA LATA 2003-2005

Dział

Rozdz.

Nazwa programu
inwestycyjnego
i zadania
finansowane z budżetu

Wartość szacunkowa

Okres realizacji

Żródła finansowania

Żródła finansowania

 

gmina

SAPARD

WFOŚiGW

gmina

SAPARD

gmina

rok rozpoczęcia

rok zakończenia

2003

2003

2003

2004

2004

2005

010

01010

Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Dębogóra

233.000,00

2003

2003

233 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

01010

Przesył wody z Bolkowic do Lubiczyna i stacji PKP Widuchowa, oraz sieć wodociągowa w tych miejscowościach

884.363,12

2004

2004

0,00

0,00

0,00

442.181,56

442.181,56

0,00

801

80101

Budowa boisk
przyszkolnych

250.000,00

2003

2003

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej

z przepompowniami P-1,

i P-2 etap 2, oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych

w Widuchowej wzdłuż ul.Reymonta oraz wzdłuż Dz. Nr 706/9 przy

ul. Robotniczej

1.284.544,21

2003

2003

0,00

619.772,10

664.772,11

0,00

0,00

0,00

 

 

Prace dodatkowe przy kanalizacji sanitarnej

w Widuchowej

77.000,00

2003

2003

77.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/70/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Dokonano zmiany nazwy załącznika z treści „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Widuchowa w 2003 roku” na treść „Wieloletni program inwestycyjny gminy Widuchowa na lata 2003-2005”.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z dotychczasowej nazwy „Budowa przesyłu wody z wodociągu w Bolkowicach do stacji PKP i Lubiczyna” na „Przesył wody

z Bolkowic do Lubiczyna i Stacji PKP Widuchowa, oraz sieć wodociągowa w tych miejscowościach”.

Zmienia się również termin realizacji wyżej wymienionej inwestycji na rok 2004,

oraz źródła jej finansowania.

Zmiana załącznika powodowana jest zamiarem złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie o udzielenie dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu „SAPARD”.

Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania jest jej realizacja w jednym roku budżetowym, zgodne z dokumentacją określenie nazwy zadania i źródła finansowania.

Wprowadzono również dodatkowe środki w kwocie 27.000,00 zł na wykonanie prac nie ujętych w dokumentacji obecnie realizowanej inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej

z przepompowniami P-1 i P-2 etap 2 w Widuchowej”, oraz dostosowano koszt realizacji tej inwestycji do aktualnych kwot wynikających z podpisanych umów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:46:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:46:20