Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2016-01-24 19:33:07
dokument Zarządzenie Nr 154/2015 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:32:41
dokument Zarządzenie Nr 153/2015 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2016-01-24 19:32:27
dokument Zarządzenie Nr 152/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:31:42
dokument Zarządzenie Nr 151/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-24 19:31:11
dokument Zarządzenie Nr 150/2015 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2016-01-24 19:30:33
dokument Zarządzenie Nr 149/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:28:17
dokument Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-24 19:27:53
dokument Zarządzenie Nr 147/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-24 19:27:27
dokument Zarządzenie Nr 146/2015 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2016-01-24 19:27:02
dokument Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej. 2016-01-24 19:26:40
dokument Zarządzenie Nr 144/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i nakładów inwestycyjnych Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2016-01-24 19:26:15
dokument Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:36:19
dokument Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:36:02
dokument Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:33:58
dokument Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:30:40
dokument Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:30:17
dokument Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 1A przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:29:51
dokument Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:29:27
dokument Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-22 08:29:04
dokument Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:03:31
dokument Zarządzenie Nr 134/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:02:59
dokument Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-22 08:02:24
dokument Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:01:54
dokument Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:00:51
dokument Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 08:00:28
dokument Zarządzenie Nr 129/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 07:59:58
dokument Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2016-01-22 07:59:33
dokument Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 2016-01-22 07:58:56
dokument Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-01-22 07:58:24
dokument Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2016-01-22 07:57:54
dokument Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:11:12
dokument Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-11-02 13:10:39
dokument Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:10:03
dokument Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:09:38
dokument Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-11-02 13:09:13
dokument Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-11-02 13:08:49
dokument Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2015-11-02 13:08:21
dokument Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-11-02 13:07:53
dokument Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:07:29
dokument Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-11-02 13:05:00
dokument Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości. 2015-11-02 13:03:45
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:02:32
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:02:02
dokument Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzecich rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-11-02 13:01:37
dokument Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:00:47
dokument Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-11-02 13:00:07
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych. 2015-09-22 09:53:43
dokument Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej 2015-09-22 09:53:16
dokument Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Widuchowej. 2015-09-22 09:52:52
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-09-22 09:52:30
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:52:03
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:51:37
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:51:01
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-09-22 09:50:32
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:33:49
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:33:17
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:32:45
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 2015-09-22 09:32:06
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:31:41
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:31:16
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-09-22 09:30:51
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-09-22 09:30:22
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-27 11:46:59
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-27 11:46:45
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-07-27 11:46:30
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:43:41
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:42:58
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:42:16
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:41:41
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:41:11
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-07-17 09:40:43
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół w Widuchowej. 2015-07-07 13:47:16
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-07-07 13:46:55
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2015-07-07 13:46:29
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-07-07 13:46:02
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2015-06-23 09:14:57
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostkom organizacyjnym podległym Urzędowi Gminy. 2015-06-23 09:14:25
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2015-06-23 09:14:00
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-06-23 09:13:04
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:12:32
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:12:06
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:11:38
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:11:13
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-06-23 09:10:45
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-23 09:09:45
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-06-23 09:09:21
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i nakładów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej. 2015-06-23 09:08:55
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 14:09:59
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2015-06-08 14:09:30
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 14:09:02
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 2015-06-08 14:07:59
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa oraz powołania nowego członka do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Widuchowej. 2015-06-08 14:07:26
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 zmieniające zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-06-08 14:06:58
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-08 14:06:32
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krzywinie. 2015-06-08 14:05:42
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015 2015-06-08 14:04:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. 2015-06-08 14:04:10
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-06-08 14:01:01
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 14:00:46
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-06-08 13:59:52
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-08 13:57:39
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-06-08 13:57:13
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-06-08 13:56:30
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie odwołania wyznaczonych na dzień 8 maja 2015 r. godz. 12.00 rokowań na sprzedaż udziału w części nieruchomości. 2015-06-08 13:56:03
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa oraz powołania nowego członka do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Lubiczu. 2015-04-23 11:15:09
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-23 11:14:49
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-04-23 11:14:27
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Sołectwa Żelechowo na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-04-23 11:13:54
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-04-23 11:13:29
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-04-23 11:13:04
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Widuchowa 2015-04-23 11:12:39
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-04-23 11:12:13
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:47:08
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:46:34
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-03-27 10:46:06
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015r. i w dniu 26 grudnia 2015r. 2015-03-27 10:45:38
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-03-27 10:45:03
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2015-03-27 10:44:32
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:44:06
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:43:38
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:43:11
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2015-03-27 10:42:46
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:42:24
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:41:56
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-27 10:41:33
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-03-27 10:41:10
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-03-27 10:40:37
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:16:52
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:16:22
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2015-03-09 10:15:52
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2015-03-09 10:14:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:14:14
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa. 2015-03-09 10:12:38
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:58:45
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:58:18
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:57:55
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-02-10 11:57:31
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 r. 2015-02-10 11:57:07
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie naboru osób do komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2015-02-10 11:54:45
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2015-02-10 11:54:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2015-02-10 11:53:59
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2015. 2015-02-10 11:53:20
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2015-02-10 11:52:56
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. 2015-02-10 11:52:30
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców miejscowości Żelechowo nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-02-10 11:48:18
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2015-02-10 11:47:47