Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/77/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr IX/ 77 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,

Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 30,51 m2 w budynku nr 38 w Lubiczu wraz z udziałem w 1412/10000 w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu nr 159/1 o pow. 0,0618 ha obr. LUBICZ gm. WIDUCHOWA, ujawniony

w księdze wieczystej nr 49282.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/ 77 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Gmina Widuchowa jest współwłaścicielem w udziale 1412/10000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego nr 38 i działce gruntu nr 159/1 o ogólnej powierzchni 0,0618 ha, położonej w obrębie LUBICZ.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się cztery samodzielne lokale mieszkalne.

Lokal nr 4 składa się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 30,51m2

i jest przedmiotem najmu od dnia 01.02.2002 r.

Do zasobów komunalnych przejęty został od AWRSP Oddziału Terenowego w Szczecinie

w dniu 22.12.2000 r.

Z ofertą kupna wystąpiła osoba fizyczna zamieszkująca w lokalu nr 3.

Zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego,

a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Najemcę lokalu zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz

o przysługującym mu pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Najemca korzysta z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie,

że wyraża zgodę na cenę oferowaną.

Jeżeli najemca nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, to lokal może być zbyty w przetargu,

w którym mogą wziąć udział inne osoby.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:41:25