Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/73/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr IX/ 73 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 9 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa uchwalonego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałą Nr V/48/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa”.

§ 2.1. Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu przeznaczonego na lokalizację zabudowy jednorodzinnej - niskiej na teren rekreacyjno - sportowy.

2. Teren objęty zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/49/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia

23 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/ 73 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tych lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dniu 18 czerwca 1998 r. Rada Gminy w Widuchowej uchwaliła „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

W związku z tym iż ustalenia planu miejscowego muszą być spójne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa zachodzi konieczność zmiany studium.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_uchwaly_nr_73.jpg (JPG, 351.44Kb) 2003-10-15 09:38:19 277 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:38:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:38:19