Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/86/2003 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr IX/86/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. W Statucie Gminy Widuchowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 673 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się zwykłą większością głosów

z wyłączeniem głosowania w sprawie zmiany w porządku obrad, której wprowadzenie

wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady”.

2) § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Rada Gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/86/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Zachodniopomorski uchylił § 27 ust. 6 oraz § 83 ust. 1 Statutu Gminy Widuchowa wskazując, że wniosku formalnego w sprawie zmiany porządku obrad nie można rozstrzygać zwykłą większością głosów oraz że Skarbnik Gminy nie może sprawować kontroli nad gospodarką finansową sołectw, gdyż funkcja kontrolna działalności jednostek organizacyjnych zastrzeżona jest dla Rady Gminy.

W związku z powyższym proponuje się nowe uregulowanie przedstawionych zagadnień.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:41:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:41:36