Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VII/ 67 /2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanych będących w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa.


UCHWAŁA Nr VII/ 67 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanych będących w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Postanawia się przejąć nieodpłatnie na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Szczecinie, oznaczone jako działki nr 23/10

o pow. 0.2613 ha i część działki nr 27/2 o pow. ok. 0,50 ha położone w obrębie geodezyjnym Dębogóra.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/67/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 3 lipca 2003 r.

Nieruchomości nie zabudowane oznaczone jako działki nr 23/10 o pow. 0,2613 ha, 27/2 o ogólnej powierzchni 37,04 ha położone w obrębie geodezyjnym Dębogóra znajdują się w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa ( Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Szczecinie ).

Wspólnota Mieszkaniowa Dębogóra 55 AB, 56 AB wystąpiła z wnioskiem do AWRSP o przekazanie cz. działki nr 27/2, na której znajduje się boisko sportowe, wykonane

i utrzymywane przez mieszkańców wspólnoty oraz działki nr 23/10, na której planowana jest budowa oczyszczalni przydomowej.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi ( Dz.U. Nr 57, poz. 603 ze zm. ) grunty zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury Agencja, może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminie albo spółdzielni utworzonej przez nabywców lokali w celu administrowania budynkami, w których znajdują się te lokale.

Oznacza to, że z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości nr 23/10 może wystąpić gmina.

Przejęcie części nieruchomości nr 27/2 jest zasadne ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2000 r. Nr 142,

poz. 1591 ze zmianami ) gmina na gruntach tych realizuje zadanie własne w zakresie urządzeń sportowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:53:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:53:11