Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VII/ 66 /2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr VII/ 66 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r.

Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.

Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,

Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 325/1 o powierzchni 0,0408 ha, położoną w obrębie Żelechowo gm. WIDUCHOWA.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/66/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 3 lipca 2003 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 325/1 o ogólnej powierzchni 0,0408 ha, położonej w obrębie Żelechowo.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 26 c i budynkiem gospodarczym.

Obiekty w zasobach komunalnych pozostają wolne ( zły stan techniczny budynku mieszkalnego ).

Wg stanu prawnego na dzień 31.12.2002 r. przedmiotowa nieruchomość znajdowała się

w jednostce bilansowej oznaczonej jako C1 MR istniejąca zabudowa zagrodowa do dalszego użytkowania z możliwością uzupełnień zabudową o niskiej intensywności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste

w drodze przetargu.

Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:52:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:52:37