Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VII/64/2003 w sprawie wydzierżawienia gabinetów lekarskich stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata.


UCHWAŁA Nr VII/64/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 3 lipca 2003r.

w sprawie wydzierżawienia gabinetów lekarskich stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1.1. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawienia lokali użytkowych stanowiących gabinety lekarskie w budynkach ośrodków zdrowia w Widuchowej i Krzywinie na okres

do 6 lat.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1 należy zamieścić odpowiednie postanowienia umożliwiające aktualizację wysokości czynszu dzierżawnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/64/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 3 lipca 2003 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem zabudowanych nieruchomości oznaczonych

nr ewid. 649/2 położonej w obr. Widuchowa 2 oraz nr 922 położonej w Krzywinie.

Na przedmiotowych nieruchomościach usytuowane są ośrodki zdrowia, w których wydzierżawiono na okres 3 lat gabinety lekarskie następującym podmiotom: NZOZ Mieszkowice, Praktyka Stomatologiczna Iwona Lewandowska, Szpital Powiatowy

w Gryfinie, Praktyka Stomatologiczna Ewa Pacanowska.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a do właściwości Rady Gminy należy określenie zasad nabycia, zbycia nieruchomości wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Ponieważ Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr VI/55/2003 z dnia 19 maja 2003 r.

nie określa zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, dlatego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:51:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:51:37