Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VII/62/2003 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Widuchowej.


UCHWAŁA Nr VII/62/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 3 lipca 2003 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Widuchowej.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 3 w związku

z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( z 1996 r. Dz.U. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,

poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,

Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,

Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 N 6, poz. 65) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2003 r. Zespół Szkół w Widuchowej z siedzibą

w Widuchowej, ul. Barnima III 1, w skład którego wchodzić będą :

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Widuchowej,

2) Publiczne Gimnazjum w Widuchowej.

§ 2. Obwód Zespołu Szkół w Widuchowej obejmuje obwody szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Zespołu Szkół

w Widuchowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/ 62 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 3 lipca 2003 roku

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) w art. 62 ust.1 stanowi, że organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół.

Powołanie Zespołu ma za zadanie doprowadzić do lepszych efektów wychowawczych

i dydaktycznych, co pozwoli dalej na uzyskanie wyższych ocen z egzaminów końcowych.

Ponadto utworzenie Zespołu Szkół :

1) usprawni zarządzanie placówką - jeden dyrektor, jeden budżet, jeden zespół kadrowy,

2) spowoduje efektywne wykorzystanie środków finansowych - jedno planowanie, brak

dublowania wydatków,

3) przyczyni się do racjonalnego wykorzystania bazy

- budynku (sal, hali sportowej),

- wyposażenia technicznego,

- wyposażenia w pomoce dydaktyczne.

Ponadto będzie efektywnie wykorzystany czas pracy.

Ważnym elementem będzie funkcjonowanie jednej rady pedagogicznej - wszyscy nauczyciele będą odpowiadać za 9-letni cykl nauczania oraz za bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki.

Przydział nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych będzie bardziej racjonalny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:49:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:49:52