Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VII /61 /2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej na czas nie oznaczony.


UCHWAŁA Nr VII /61 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej

na czas nie oznaczony.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1.1. Wyraża się zgodę na oddanie Klubowi Sportowemu LZS „ORZEŁ” Żelechowo nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 434 i 443/2 obręb geodezyjny Żelechowo, o łącznej powierzchni 1,11 ha, w użyczenie na czas nieoznaczony.

2. Szczegółowe warunki oddania w użyczenie określi umowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/61/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 3 lipca 2003 r.

Nieruchomości nie zabudowane oznaczone jako działki nr 434, 443/2 o ogólnej powierzchni 1,11 ha położone w obrębie geodezyjnym Żelechowo, stanowią własność Gminy Widuchowa.

Na działkach tych zlokalizowane jest boisko sportowe.

Przepisy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowią, iż „nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony lub nie oznaczony, dlatego zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie przedmiotowych nieruchomości na czas nie oznaczony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:49:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:49:16