Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXIX/270/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko".

 

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Widuchowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277, z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXIX/270/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko”.
Przedmiotem zmiany jest, obok zachowania funkcji zakładu gospodarki odpadami, umożliwienie na obszarze objętym zmianą planu lokalizacji funkcji produkcyjno-bazowo-składowych.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 14, w godz. 7.15 - 15,15.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w zmiany planu, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Widuchowa.

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
MICHAŁ LIDWIN

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 07-10-2014 14:39:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 07-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-10-2014 14:41:30